Barn- och elevhälsa

Skolbarn

I Östersunds kommun finns en samlad organisation, enheten Barn- och elevhälsan, för elevhälsans medicnska insatser (f d Skolhälsovården) och elevhälsa.

Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen och arbetar mot förskola (begränsad omfattning), förskoleklass, grundskola, särskola, Jämtlands gymnasieförbund samt fristående skolor och kooperativ. Visst stöd ges även till förskolan. Verksamheten bedrivs utifrån ett hälsofrämjande perspektiv, på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Vi är HBTQ-certifierade!

Under 2016 har arbetet med att HBTQ-certifiera verksamheter inom Östersunds kommun startat. Målet är att ligga i framkant när det gäller arbete för att alla människor ska känna sig trygga och få vara sig själva i sin kontakt med kommunens verksamheter. Elevhälsan är en av enheterna i kommunen som är först med sin certifiering.

Östersunds kommuns arbete med HBTQ-certifiering

Vad kan du förvänta dig av oss?

I vår servicedeklaration beskriver vi vad du som medborgare kan förvänta dig av oss. Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Sidan uppdaterad 2018-03-14