Stöd för arbetssökande

Östersunds kommun erbjuder många olika möjligheter för dig som står utanför arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsenheten erbjuder dig som behöver komma ut på arbetsmarknaden stöd och vägledning. Du måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen för att få hjälp från oss.

Navigatorcentrum erbjuder coachning och aktiviteter för dig som är mellan 16-25 år och varken arbetar eller studerar.

Arbetslivscenter stöttar dig som av olika an­led­ningar befinner dig långt utanför arbets­marknaden. Kontakta din hand­läggare inom kommunen, Försäkrings­kassen, Arbets­för­med­lingen eller din behand­lare inom Region Jämtland/Härjedalen för att få hjälp av oss.

Den kommunala vuxenutbildningen går via Lärcentrum. Här finns ett stort utbud av utbildningar för vuxna.

Inom Östersunds kommun finns en mängd olika yrken och vi söker ständigt efter nya medarbetare.

Sidan uppdaterad 2017-09-28