Östersunds kommunvapen

Du är här:

Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Daglig verksamhet - Mica

Arbete - en viktig del av livet

För de flesta av oss är arbetet är en viktig del av livet.
Arbete ger gemenskap med andra människor.
Det ger bättre självkänsla och ökad livskvalitet.
Livet känns helt enkel bättre om du har ett jobb att gå till!

Men alla har inte samma möjligheter att söka arbete.
Olika funktionsnedsättning kan göra det svårt att få ett arbete.

Många av dessa människor kan få hjälp hos Mica.
Mica har lyckats mycket bra
med att hjälpa många människor att få ett arbete.

En viktig förklaring är att vi arbetar i tre steg.
Alla som får hjälp hos Mica får gå igenom dessa steg
i sin egen takt.

Mica arbetar efter två viktiga lagar.
Det är Lagen om stöd och service
för vissa funktionshindrade - LSS.
Och det är Socialtjänstlagen - SOL.

Mica menar att alla människor har lika värde.
Varje människa är unik eller värdefull på sitt sätt.

Vi försöker se hela människan -
både hennes svårigheter och möjligheter.
På så sätt kan vi hjälpa människor att känna
trygghet. Då kan människor få ett självständigt liv -
ett liv som de styr över själva.

Brukaren

När vi berättar om vår verksamhet använder vi ofta ordet brukare.
Brukare är de människor som får hjälp hos Mica att få arbete.

Publicerat:

2013-11-07

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00