Personlig assistans LSS

Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer.

För att beviljas personlig assistans ska du tillhöra någon av de tre personkretsarna som anges i lagen om stöd och service - LSS. Du ska också ha omfattande behov av hjälp med de grundläggande behoven. Med grundläggande behov menas behov av hjälp med

  • personlig hygien
  • att klä på och av sig
  • att äta
  • att kommunicera med andra personer
  • annan hjälp som kräver ingående kunskaper om funktionshindret.

Behöver du hjälp med de grundläggande behoven kan du även ha rätt till personlig assistans för andra kvalificerade personliga vardagsbehov, om de inte tillgodoses på något annat sätt.

Ansökan om personlig assistans görs till LSS-handläggare inom Myndighetsenheten. Handläggaren gör en individuell utredning och bedömning i varje ärende.

Kontakta Kundcenter för att komma i kontakt med en LSS- handläggare. Behöver du nå enheten för personlig assistans kan du också kontakta Kundcenter - se kontaktinformationen längst ner.

Har du behov av personlig assistans i mer än 20 timmar per vecka för de grundläggande behoven - och är under 65 år - kan du ha rätt till assistansersättning.

Ansökan görs då till Försäkringkassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du väljer själv utförare

Du kan få assistans direkt av kommunen. Du kan också få ekonomiskt stöd för att själv anlita assistans. Du kan använda stödet till att exempelvis anlita ett kooperativ eller annan utförare.

Sidan uppdaterad 2018-01-24