Elbussar

Animerad bild av elbuss vid en laddstation

Östersunds kommun har mål om att bli fossilbränslefri och energieffektiv till 2030. Som ett led i detta satsar Östersunds kommun på miljövänliga elbussar som kommer att köras på förnybar el. Fler kommer också att ges möjlighet att åka kollektivt genom att linjenätet utvidgas och att turtätheten utökas.

I mars 2018 beräknas de tre första elbussarna levereras till Östersund. Samma månad beräknas den nya elbusslinjen starta. Ytterligare tre elbussar kommer i början av 2019. Brittsbo och Sånghusvallen kommer då också att få kollektivtrafik till bostadsområdet. Busslinjens andra slutstation kommer att bli Torvalla.

Östersunds kommun satsning på elbussar sker i samarbete med Nettbuss, Länstrafiken, Region Jämtland Härjedalen, Jämtkraft, Trafikverket och Krokoms kommun.

Elbussar bidrar till en mer attraktiv stadsmiljö genom mindre buller och luftföroreningar, vilket är välkommet för både resenärer, chaufförer och närboende. Dessutom har de en lägre klimatpåverkan än dagens bussar. 

Hur fungerar det med elbussarna?

I Torvalla och Brittsbo, som är ändstationerna, kommer det att byggas laddstationer där elbussarna laddas i tio minuter via en så kallad pantograf. Det är Östersunds kommun som bygger laddningsstationerna där halva kostnaden finansieras av Trafikverket genom Stadsmiljöavtalet som syftar till att skapa hållbara städer.

Vart kommer elbusslinjen gå?

Elbusslinjen kommer att heta linje 6 och ha ungefär samma sträckning som nuvarande linje 6 har från Torvalla till centrum. Från centrum kommer den nya linje 6 att ersätta nuvarande linje 2 till Lugnvik och sedan förlängas från Lugnvik till Sånghusvallen och Brittsbo. Det kommer att gå cirka 100 avgångar varje dag på nya linje 6.

Animerad bild av elbuss vid en laddstation

Kostnader och tidsplan

2016: Hållplats i Brittsbo påbörjas.

2017: Laddplatser byggs.

2018 mars: Elbussarna tas i bruk.

Satsningen på laddinfrastruktur och hållplatser beräknas kosta 6 350 000 kronor, och halva kostnaden finansieras av Trafikverket genom Stadsmiljöavtalet.

Sidan uppdaterad 2017-10-20