Odensalaskolans anpassade grundskola

På Odensalaskolan finns vår skola för elever som har intellektuell funktions­nedsättning. Eleverna kommer från hela Östersunds kommun samt några av grann­kommunerna i länet.

Den anpassade grundskolan är för elever i åk 1-9. Utifrån vissa förutsättningar kan de även ta emot elever som ska börja förskoleklass. Kontakta ditt barns förskola för mer information.

bild på skolans entreer

Frånvaroanmälan

Anmäl frånvaro mellan 07.30-08.00 varje från­varodag om du inte kommit överens med skolan om något annat. Frånvaro­anmälan görs direkt till personal i respektive klass och fritidshem.

Skolmåltider

Vår skolmat ska smaka gott, vara närings­riktig och tillagad på ett säkert och hållbart sätt.

Skolskjuts och ungdomskort

Elever i den anpassade grundskolan har rätt till kostnadsfri skolskjuts. Dessutom har alla barn och unga mellan 6 och 19 år gratis buss­kort (ungdoms­kort).

Ledighetsansökan

Om elever vill vara ledig under ter­minen måste vårdnadshavare ansöka om det. Skolan gör en bedömning i varje enskilt fall.

Om anpassad grundskola

Sidan uppdaterad 2024-03-22