Skolskjuts och ungdomskort

Glad flicka sitter i buss

Skolskjuts är en lagstadgad rättighet för elever som bor långt från skolan och som går i grundskolan eller grund­särskolan. Östersunds kommun erbjuder dessutom alla barn och unga mellan 6 och 19 år gratis busskort (Ungdomskortet).

Skolskjuts

De flesta elever som har rätt till skolskjuts till och från skolan åker med ordinarie kollektivtrafik (linjetrafik). Alla barn och unga mellan 6 och 19 år som bor i Östersunds kommun får ett gratis busskort, som de ska använda när de reser i kollektivtrafiken.

I enstaka fall kan elever i grundskola och grundsärskola ha rätt till skolskjuts i särskilt upphandlade fordon. Det kan till exempel vara aktuellt om kollektivtrafik inte finns eller om en elev behöver taxi på grund av funktionsnedsättning. De elever som uppfyller kraven för skolskjuts behöver inte ansöka; de kommer automatiskt att bli beviljade.

Avståndsregler

Årskurserna har olika krav för hur långt elever ska ha till skolan för att få skolskjuts. Det innebär att vissa elever kan haft rätt till skolskjuts tidigare, men inte längre.

Du som har rätt till skol­skjuts behöver inte ansöka

Du som uppfyller kraven för skolskjuts behöver inte ansöka; du kommer automatiskt bli beviljad.

När skol­skjuts är beviljad får vårdnads­havare en turplanering via mejl. Den innehåller information om barnets skolskjuts.

Vårdnadshavare ansvarar för att ange rätt mejladress i Dexter.

Du som inte uppfyller kraven kan ansöka om dispens

Du som inte uppfyller kraven för skolskjuts har möjlighet att ansöka om dispens, till exempel på grund av funktionsvariation eller växelvis boende.

Ansökan för höstterminen Ansökan för läsåret 2023/2024 öppnar 26 april. Du behöver ansöka senast den 15 maj för att vara garanterad skolskjuts till höst­terminens start.

Ungdomskort

Alla barn och ungdomar 6-19 år som är folk­bokförda i Östersunds kommun får ett ungdoms­­kort som gör att du kan resa gratis med Stadsbussarna, Länstrafiken och Norrtåg (inom Jämtlands län). Ungdomskortet gäller året runt och du kan åka så mycket du vill.

Vid resor med SJ, Snälltåget eller andra tåg­operatörer i länstrafikens område gäller inte ungdomskortet som färdbevis eller betalning.

Ungdomskortet gäller från 1 januari det år du fyller 6 år och till 31 december det år du fyller 19 år.

Kom ihåg!

Du måste alltid ha med dig ditt ungdomskort när du ska åka med bussen. Om du inte har med dig ditt kort måste du betala för resan.

Ungdomskortet är en värde­handling och gäller bara för dig.

Så får du ditt ungdomskort

Ungdomskortet skickas automatiskt ut till barn mellan 6-19 år som är folkbokförda i kommunen. Ta väl hand om ditt ungdomskort - samma kort gäller ända fram till sista december det år då du fyller 19 år.

Om ditt kort kommit bort eller blivit förstört

Det första kortet du får är gratis, men tappar du bort det eller det blir förstört kostar det 125 kronor att få ett nytt.

Om du behöver ett nytt kort kan du:

  • vända dig till Busstorget för att lösa ut ett nytt. Busstorgets öppettider hittar du på Länstrafikens webbsida.
  • beställa det via kommunens e-tjänst. Kortet skickas då ut per post tillsammans med en faktura.
  • ringa till kommunens kundcenter på 063-14 30 00 för att beställa ett nytt kort. Kortet skickas ut per post tillsammans med faktura.

Om ditt ungdomskort inte fungerar ska du vända dig till Busstorget för felsökning.

När du anmält att du tappat ditt kort, eller det blivit förstört, kontrollerar kommunen uppgifterna. Vi spärrar det gamla kortet och beställer ett nytt från Länstrafiken.

Spärrat kort

Om du har ett ungdomskort och flyttar från kommunen, eller om du på något sätt missbrukar kortet kommer ditt kort att spärras. Det gäller också om du på något sätt bryter mot de villkor som gäller för kortet. Spärren börjar då gälla direkt.

Så hjälper du till att göra din resa säkrare

Du kan göra mycket för att bidra till en säkrare trafikmiljö. Tänk på att:

  • alltid ha synlig reflex under den mörka årstiden. Reflexväst eller ficklampa att lysa med gör att du syns bra
  • använd alltid bältet i fordonet du reser med (undantaget buss i tätortstrafik)
  • håll uppsikt och var omtänksam och försiktig när du rör dig i trafiken

Därför erbjuder kommunen gratis busskort till alla unga

Syftet med ungdomskortet är att grundlägga resmönster där såväl ungdomar som övriga familjemedlemmar oftare väljer kollektiva transportmedel. Målet är att resandet med kollektivtrafik ska fortsätta att öka.

Ungdomskortet skapar bättre rörlighet för ungdomar i kommunen, men ger också möjligheter för hela familjen att resa kollektivtrafik - ta gärna vara på den möjligheten!

Att öka det hållbara resandet genom ökad kollektivtrafik är en viktig del i Östersunds kommuns arbete för hållbar utveckling i kommunen.

Ersättning för anslutningsresor

Du som går i gymnasiet kan utöver ungdomskortet få ersättning för resor där kollektivtrafik saknas eller om du har anslutningsresa till hållplats som överstiger 6 kilometer.

Läs mer på Jämtlands Gymnasieförbunds webbsida om ersättning för anslutningsresor

Har du synpunkter eller klagomål på vår verksamhet?

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss det. Dina synpunkter och klagomål ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Sidan uppdaterad 2023-12-21