Anpassade grundskolan

Den anpassade grundskolan är en skolform där undervisningen är individuellt anpassad utefter varje elevs behov. Hos oss finns många special­pedagoger och special­lärare med hög kompetens. Jämfört med grundskolan har den anpassade grundskolan färre elever per pedagog.

bild på en elev som får hjälp av en lärare och ett elevstöd

Den anpassade grundskolan är för elever i åk 1-9. Utifrån vissa förutsättningar kan de även ta emot elever som ska börja förskoleklass. Kontakta ditt barns förskola för mer information.

Anpassade grundskolan är till för ditt barn

Utbildningen ska ge eleven en god grund för att aktivt kunna delta i samhället och fortsätta utbilda sig. Skolformen är för barn och ungdomar som har en intellektuell funktions­nedsättning (IF) och som inte når grund- och gymnasie­skolans betygs­kriterier. Även elever som har fått en betydande och bestående begåvnings­mässig funktions­nedsättning på grund av en hjärnskada och som inte bedöms kunna nå grundskolans betygs­kriterier, kan bli mottagen i den anpassade grundskolan.

Mer information om anpassade grundskolan

Odensalaskolan

I vår kommun erbjuder vi anpassad grundskola vid Odensala­skolan.

Läroplan och kursplan

Den anpassade grundskolan har en egen läro­plan och kurs­plan (LGRSÄR22). All undervisning är anpassad efter varje elevs förut­­sätt­ningar och behov. Skolan är nioårig med möjlighet till ett extra studieår vid behov och förberedande för den anpassade gymnasieskolan.

Så fungerar den anpassade grundskolan

Eleven får möjlighet att få kunskap och utbildning på ett individ­anpassat sätt, möta resurspersonal, lärare, elev­hälso­team med spets­kompetens kring intellektuell funktions­­ned­sättning samt utformade och flexibla lärmiljöer.

Har du synpunkter eller klagomål på vår verksamhet?

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss det. Dina synpunkter och klagomål ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet

Sidan uppdaterad 2023-12-19