Digitaliseringsprojektet Digiresan

Texten Digiresan. Destination: En enklare vardag

Under tre år har Östersunds kommuns drivit digitaliseringsprojektet Digiresan. Här har kommunens medarbetare och du som kommuninvånare fått lämna idéer som förenklar vardagen med hjälp av digitala lösningar. Projektet avslutades 31 december 2022 men resan mot en mer digitaliserad verksamhet fortsätter.

Lämna din idéer om digitalisering

Lämna in idéer på hur Östersunds kommun kan digitalisera sig för att göra din vardag enklare. Lämna din idé via vår e-tjänst här.

Ta del av inlämnade idéer

Här kan du se vilka idéer som redan lämnats in till Digiresan och hur de tagits om hand.

Tre personer sitter och grupparbetar. I vänstra hörnet står en man med armarna i kors och ler.

Film: Sverigeunikt verktyg för skolplanering

Vi har utvecklat ett unikt verktyg för en hållbar skolplanering som vi hoppas ska komma till gagn i hela landet.

Jenny Jernström berättar om planeringsverktyget

en kvinna och en två män grupparbetar. Framför dem står en man med armarna ikors och ler.

Film: Vi utvecklar app för kostregistrering

Från prototyp till färdig produkt. Här får du veta mer om vårt projekt i samverkan med Mittuniversitetet.

Evelina, Helle och Therese berättar om arbetet med prototypen

Tre personer sitter och grupparbetar. I vänstra hörnet står en man med armarna i kors och ler.

Film: Nya E-tjänster förenklar vardagen

Nya E-tjänster för vatten och avfall underlättar vardagen för både kunder och anställda.

Så fungerar E-tjänsterna

en kvinna och en två män grupparbetar. Framför dem står en man med armarna ikors och ler.

Film: Digital signering inom hemtjänsten

Evelina Winqvist berättar om hur digital signering (MCSS) fungerar inom hemtjänsten.

Evelina Winqvist berättar om MCSS

Två händer tar i varandra

Demenslotsen - vägvisare och stöd för anhöriga

Idén om demenslotsen kom in till Digiresan och används nu av anhöriga som ett stöd.

Här kan du läsa om Demenslotsen

Om projektet Digiresan

Vi på Östersunds kommun måste på allvar digitalisera oss de närmaste åren. Dels för att våra medborgare förväntar sig det, dels för att vi ska kunna fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. Men också för att vi av ekonomiska skäl måste förnya och förbättra våra processer. Men det kommer kräva både investeringar, innovation och kultur­föränd­ringar för att nå målet.

Andelen äldre i samhället växer samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder minskar. Det i kombination med högre ställda krav på kommunens tjänster gör det omöjligt för oss att fortsätta på samma sätt som idag. Vi måste utveckla smartare sätt att utföra våra uppdrag.

Därför beslutade Östersunds kommun om ett treårigt digitaliseringsprojekt med en budget på 50 miljoner kronor. Projektets syfte har varit att skapa en enklare vardag för både medborgare och våra medarbetare. Varje satsad krona ska generera dubbelt tillbaka över tid. Projektet har varit igång inom kommunen sedan i april 2020 och flera idéer har fått ta del av Digiresans 50 miljoner, men flera idéer har gått att genomföra utan pengar från projektet.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som lämnat idéer! Vi vill förstås ha idéer inom digitalisering även framåt! Har du en digital idé som skulle göra din kommunvardag enklare?

Du kan lämna in din idé här:

Dialog och synpunkter

Sidan uppdaterad 2024-02-20