Digitaliseringsprojektet Digiresan

Texten Digiresan. Destination: En enklare vardag

Digiresan är namnet på Östersunds kommuns nya, stora digitaliseringsprojekt. Du har nu möjlighet att kliva ombord på vår resa och påverka hur projektpengarna ska användas. Hjälp oss att besvara den stora frågan – Hur kan vi göra din vardag enklare med hjälp av digitalisering?

Lämna din idé

Nu har även du som medborgare eller företag möjlighet att lämna idéer på hur Östersunds kommun kan digitalisera sig för att göra din vardag enklare.

Lämna din idé via vår e-tjänst redan idag.

Tre personer sitter och grupparbetar. I vänstra hörnet står en man med armarna i kors och ler.

Film: Sverigeunikt verktyg för skolplanering

Vi har utvecklat ett unikt verktyg för en hållbar skolplanering som vi hoppas ska komma till gagn i hela landet.

Jenny Jernström berättar om planeringsverktyget

en kvinna och en två män grupparbetar. Framför dem står en man med armarna ikors och ler.

Film: Vi utvecklar app för kostregistrering

Från prototyp till färdig produkt. Här får du veta mer om vårt projekt i samverkan med Mittuniversitetet.

Evelina, Helle och Therese berättar om arbetet med prototypen

en kvinna och en två män grupparbetar. Framför dem står en man med armarna ikors och ler.

Gå virituella rundturer på våra anläggningar

Vi är bland de första kommunerna i Sverige som 360-fotograferar våra anläggningar.

Välkommen på en virituell rundtur

Nya E-tjänster förenklar vardagen

Nya E-tjänster för vatten och avfall underlättar i vardagen för både kunder och anställda. Har du börjat använda e-tjänsterna eller är du nyfiken på hur de fungerar? Kanske har du en idé om fler saker som kan digitaliseras?

Direkt till E-tjänsterna

Det här är Digiresan

Här berättar vi om Digiresan och vad du och vi kan göra tillsammans för att göra vardagen enklare för alla som bor och verkar i Östersunds kommun. Häng med!

Så går digiresan till - från idé till verklighet

Vad händer egentligen med din idé när du har lämnat in den till Digiresan? Vilka hållplatser passerar idén innan den slutligen blir verklighet, och när bestäms det om idén ska genomföras inom Digiresan eller inte?

Illustration över Digiresan process med en gul buss och hållplatser för varje steg.

1. Idélämnaren lämnar sin idé

Det första steget är att du lämnar in din idé i Digiresans e-tjänst. Du blir sen kontaktad för att berätta mer om din idé och eventuellt komplettera med mer information.

2. Arbetsgrupp utreder idén

Projektledarna för Digiresan ger idén till en arbetsgrupp som utreder den: Finns den kanske redan i kommunen, men att alla inte vet om den? Vad säger lagar och andra krav? Arbetsgruppen gör även en nyttokalkyl.

3. Beslut om idén ska genomföras

Arbetsgruppen berättar om idén och presenterar nyttokalkylen under en idéframställan. Antingen fortsätter idéns Digiresa eller så tar den en annan väg här. Idéerna är klassificerade utifrån omfattning och beroende på detta kan olika konstellationer ta beslut om idén ska fortsätta Digiresan eller inte.

4. Förbereda projekt

Nu går idén från idé till projekt. Innan projektet startar tar en arbetsgrupp fram en nyttorealiseringsplan, alltså hur nyttorna ska realiseras.

5. Genomföra projekt

Projektplan tas fram och projektet genomförs.

6. Idé blir verklighet

Nu införs idén och etableras i den ordinarie verksamheten.

7. Utvärdera effekt

När idén är etablerad följs nyttorna upp. Hur mycket enklare blev vardagen? Finns det något som behöver justeras?

8. En enklare vardag

Och till sist är vi framme vid målet: en enklare vardag!

Om projektet Digiresan

Vi på Östersunds kommun måste på allvar digitalisera oss de närmaste åren. Dels för att våra medborgare förväntar sig det, dels för att vi ska kunna fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. Men också för att vi av ekonomiska skäl måste förnya och förbättra våra processer. Men det kommer kräva både investeringar, innovation och kultur­föränd­ringar för att nå målet.

Andelen äldre i samhället växer samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder minskar. Det i kombination med högre ställda krav på kommunens tjänster gör det omöjligt för oss att fortsätta på samma sätt som idag. Vi måste utveckla smartare sätt att utföra våra uppdrag.

Därför har Östersunds kommun beslutat om ett treårigt digitaliseringsprojekt med en budget på 50 miljoner kronor. Projektets syfte är att skapa en enklare vardag för både medborgare och våra medarbetare. Varje satsad krona ska generera dubbelt tillbaka över tid.

Projektet har varit igång inom kommunen sedan i april 2020 och flera idéer har fått ta del av Digiresans 50 miljoner, men flera idéer har gått att genomföra utan pengar från projektet.

Har du en digital idé som skulle göra din kommunvardag enklare? Vi vill ha den!

Sidan uppdaterad 2022-09-20