E-tjänster Avfall VA

De nya E-tjänsterna för vatten och avfall underlättar i vardagen för både kunder och anställda. Har du börjat använda e-tjänsterna eller är du nyfiken på hur de fungerar? Här berättar vi mer.

Vill du beställa ett mindre sopkärl, ha koll på vattenmätaren eller beställa extra tömning av matavfallet som frusit fast i botten? Eller tycker du kanske att vattnet blivit missfärgat? Via de nya e-tjänsterna inom Avfall VA kan du få hjälp med det här och mycket mera.

- De här tjänsterna har vi kunnat ta fram tack vare kommunens digitaliseringsprojekt Digiresan, berättar Mikael Johansson som är projektledare för de nya e-tjänsterna.

Som privatperson loggar du in i e-tjänsten via bank-ID. Om saknar bank-ID eller om du är företagare så kan du logga in med kundnummer.

Exempel på ärenden:

  • Administrera dina abonnemang för vatten, avlopp och avfall
  • Ta del av din förbrukningshistorik
  • Registrera mätarställning och titta på abonnemangshistorik
  • Titta på tidigare fakturor
  • Reklamera utebliven sophämtning eller trasigt kärl
  • Reklamera dricksvattenkvalitet
  • Ta del av genomförda sophämtningar och se när nästa sophämtning ska ske

- De nya e-tjänsterna innehåller mycket som förenklar för kommuninvånare samtidigt som kommunen effektiviserar sin administration och kan korta köerna för dig som är kund eller medborgare, konstaterar Mikael Johansson.

Sidan uppdaterad 2023-01-09