App för kostregistrering

Film om appen

Inom vård- och omsorg sker idag kostregistrering av vad en medborgare äter och dricker med papper och penna i en kostdagbok. En prototyp som visar hur en digital lösning är tänkt att se ut har utvecklats för kommunens användargrupper, tack vare samverkan mellan Östersunds kommun och systemvetenskapliga inriktningen vid Mittuniversitetet.

Idén om en app för kostregistrering lämnades in till kommunens digitaliseringsprojekt Digiresan under förra året. Sedan dess har idén utvecklats vidare inom Digiresan och projektet Vältel som handlar om att utveckla välfärdstjänster inom vård och omsorg.

Just nu sker dialog med företag som är intresserade av att ingå ett samarbete med Östersunds kommun med uppdraget att omsätta prototypen till en färdig lösning som kan användas i den dagliga verksamheten.

Helle Sørensen, Projekt- och utvecklingsledare Vältel 2.0, Östersunds kommun, berättar:

”Det har varit positivt att samverka med ett annat projekt inom Östersunds kommun och enormt lärorikt att tillsammans utforska hur man kan gå tillväga när man vill vidareutveckla en prototyp till en färdigt produkt. Tack vare detta projekt hoppas vi att det blir enklare nästa gång!”

Therese Norbäck, verksamhetsutvecklare Sektor hemtjänst och särskilt boende på
Vård- och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun, berättar:

”Jag upplever att samarbetet med studenten Evelina var supersmidigt och att hon verkligen fångade vad det är vi behöver. Hon har arbetat fram en användarvänlig prototyp som inte kräver så mycket förkunskaper av dem som ska hantera det i sin dagliga verksamhet. Användarvänligheten är en otroligt viktig aspekt för att det vi levererar ska bli ett verktyg som medarbetare upplever blir ett stöd, istället för en belastning.”

I filmen nedan kan du höra Therese, samt Evelina Söderberg – studenten som står bakom lösningsförslaget – berätta mer om processen.

Sidan uppdaterad 2023-01-09