Så styrs kommunen

Östersunds kommun styrs av de politiker som våra medborgare har valt. Det betyder att medborgarna har stora möjligheter att både påverka och kontrollera hur vi som kommun utför vårt uppdrag. Kommunens högsta beslutande organ är kommun­fullmäktige. De representerar kommunens medborgare och tar beslut i kom­munens viktigaste frågor. Kommunfullmäktige beslutar också vilka nämnder som ska finnas och väljer vilka ledamöter som ska sitta i respektive nämnd.

A. Så här jobbar kom­munen med styrning

Vad ska vi fokusera på här och nu och vart ska vi på lång sikt? Lagstiftning och politisk viljeriktning styr hur vi jobbar på Östersunds kommun.

A. Så här jobbar kommunen med styrning »

B. Så tar kommunen fram mål och budget

Vilka utmaningar står vi inför och hur ska våra resurser fördelas? Arbetet med att ta fram mål och budget är en lång och viktig process där många är delaktiga.

B. Så tar kommunen fram mål och budget »

C. Så bidrar du och din enhet

Som medarbetare på Östersunds kommun är du en del av en politiskt styrd organisation med gott om handlingsutrymme för den enskilda individen.

C. Så bidrar du och din enhet »

Kommunens mål och budget

Mål och budget är kommunens övergripande styrdokument. Det innehåller bland annat kommunövergripande mål med politisk text, uppdrag, nyckeltal och ekonomisk budget för hela organisationen.

Kommunens mål och budget »

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-08-08