Kommunens mål 2023

Mål och budget är kommunens övergripande styr­doku­ment. Det innehåller bland annat kommun­fullmäktiges mål med politisk text, uppdrag, nyckeltal och ekonomisk budget för hela organisationen.

Budget och ekonomi

Varje år tar kommunen fram en budget som visar hur våra pengar ska fördelas.

Budget och ekonomi »

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktige styr kommunens verksamheter genom åtta mål. Till varje mål finns en politisk text och ett antal uppdrag som verk­sam­heten ska arbeta med för att uppnå målet.

Fyra yngre personer i en soffgrupp och pratar

Mål 1. I Östersunds kommun har vi en tillväxt som är jämställd och ekonomiskt hållbar, där alla känner sig delaktiga.

Datorskärm som visar beskrivning av en stadsdel i kommunen

Mål 2. I Östersunds kommun har vi en trygg och tillgänglig infrastruktur där både stad och landsbygd växer på ett smart och hållbart sätt

En yngre kille tittar på när en äldre man iklädd snickarbyxor utför en arbetsuppgift 

Mål 3. I Östersunds kommun har vi ett positivt företagsklimat och medborgarna har arbete och bostad

Tre barn sitter vid ett bord och räknar med en läsplatta

Mål 4. I Östersunds kommun ska alla barn och elever klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt livslånga lärande

En cyklist tittar ut över Storsjön och vacker solnedgång

Mål 5. I Östersunds kommun finns goda förut­sätt­ningar för en meningsfull fritid och ett aktivt liv

En äldre man åker tillsammans med en ung tjej på en specialbyggd cykel

Mål 6. I Östersunds kommun får medborgarna stöd, vård och omsorg och lever ett självständigt liv

Två barn sitter med ryggen mot kameran i ett gräsfält

Mål 7. I Östersunds kommun bedrivs ett effektivt arbete för minskad miljö- och klimatpåverkan

En tjej med täckjacka står och tittar mot kameran. Lekande barn i bakgrunden

Mål 8. I Östersund är kommunen en modern och attraktiv arbetsgivare

Så styrs kommunen

Kommunen styrs av de politiker som våra medborgare har valt. Det betyder att medborgarna har stora möjligheter att både påverka och kontrollera hur vi utför vårt uppdrag.

Så styrs kommunen »

Sidan uppdaterad 2024-02-05