3. Trycksaker

Inom trycksaker ryms allt från kuvert och brevpapper till formgivna broschyrer. Enklare trycksaker kan du skapa själv med hjälp av kommunens mallar. Mer avancerade produktioner producerar Område kommunikation eller externa leverantörer.

Blanketter

Blanketterna som kommunen tillhandahåller för medborgare via kommunens webbplats ska vara standardiserade och följa den grafiska profilen.

Blanketten sparas som PDF-dokument och ska följa riktlinjerna om tillgänglighet. Det innebär att PDF-dokumentet ska ”taggas” och att ifyllningsbara fält ska definieras för att kunna läsas av talsyntes.

Kontakta Område kommunikation för att få hjälp med utformning av blanketter.

Specifikationer

Format: A4.

Typografi:

 • Rubrik: Calibri Bold, 21p
 • Brödtext: Calibri, 10p/15, 13p/17

Kommunens logotyp ska vara i färg.

Blankett med kommunens logotyp uppe till vänster, en rubrik i topp och fält som ska fyllas i under.Förstora bilden

Informera om GDPR

På alla ställen där Östersunds kommun uppmanar någon att uppge sina personuppgifter är vi som kommun skyldiga att informera om deras rättigheter enligt den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). På Insidan hittar du en malltext som du justerar för att den ska passa för ditt ändamål.

E-tjänster i stället för blanketter

Inom Östersunds kommun undviker vi att skapa helt nya blanketter, i stället skapar vi e-tjänster. E-tjänsterna kan sedan automatiskt omvandlas till vanliga PDF-blanketter om det behovet finns. Läs mer om e-tjänster på Insidan.

Relevanta länkar

Brev

Brev utformas enligt kommunens Word-mall. Placering av kommunvapen och adressfält görs enligt bildexempel. Placeringen gäller både brev med förtryck i färg och brev där kommunvapen och adressuppgifter ligger inlagda i mallen.

Specifikationer

Format: A4.

Papper: Obestruket vitt 80g (Scandia 2000 eller likvärdigt).

Typografi: Times New Roman, 12p enligt mall i Word.

Brevmallar hittar du på Insidan.

Brev med kommunens logotyp uppe till vänster, ett sidhuvud med datum, diarienummer och adressuppgifter samt brevets innehåll under.Förstora bilden

Broschyrer – myndighetsinformation

Framsidor

Broschyrer med en myndighet som avsändare utformas enligt principerna i bildexemplet.

Omslaget delas in i två delar varav den övre ska vara profilblå. Den nedre delen kan bestå av en bild. Finns det ingen lämplig bild att tillgå görs hela framsidan blå.

Kommuninformation ska på begäran kunna beställas i andra format som är anpassade för människor med funktionshinder. Det kan handla om format som lättläst svenska, punktskrift, ljudfiler eller CD-skivor, storstil och PDF-dokument.

I varje trycksak ska det stå att materialet går att beställa i andra format och hur man ska gå tillväga för att göra det.

Specifikationer

Format: A4.

Papper: Obestruket vitt (Scandia 2000 eller likvärdigt).

Dekorfärg: Profilblå.

Typografi:

 • Rubriker: Bell Gothic Black, versaler 24-34p
 • Verksamhetsnamn: Bell Gothic Black 18p
 • Brödtext och adressrad: Bell Gothic Light 10p/14

Se även allmänna anvisningar för typografi.

Framsida med tonplatta i profilblått, kommunens logotyp, en rubrik, en bild i mitten samt namnet på förvaltningen i botten.Förstora bilden

Framsidor i svartvitt

Enklare broschyrer i svartvitt med en myndighet som avsändare utformas enligt anvisningar i bildexempel. Layouten är anpassad för kopiering eller utskrifter på skrivare.

Är broschyren inte avsedd för tryck, utan bara till för att enheterna själva ska skriva ut efter behov så ska den göras i färg.

Typografi samma som broschyrer i färg.

Svartvit framsida med kommunens logotyp, en rubrik, en bild i mitten samt namnet på förvaltningen i botten.Förstora bilden

Inlagor

Inlagor utformas fritt med utgångspunkt från spaltbredd och satsyta. Bilder kan placeras i spalt, utfallande eller frilagda.

Tonplattor, helst i någon av våra komplementfärger, är fullt tillåtna i den mån de behövs för att lyfta fram delar av innehållet. Tänk då på att alltid eftersträva god kontrast och läsbarhet. Använd svart text på ljusa bottenfärger och vit text på mörka.

Bildexemplet visar ett av många tänkbara sätt att kombinera text och bild.

Sidan kan också göras svartvit.

Två insidor med exempel på disponering av löpande text och bilder.Förstora bilden

Specifikationer

Format: A4.

Papper: Obestruket vitt (Scandia 2000 eller likvärdigt).

Typografi:

 • Rubriker: Bell Gothic Black 30-38p
 • Mellanrubrik: Bell Gothic Black 10p/14
 • Brödtext: Bell Gothic Light 10p/14
 • Spaltmellanrum: 5 mm

Se även allmänna anvisningar för typografi.

Baksidor

Broschyrers baksidor utformas fritt med utgångspunkt från spaltbredd och satsyta i figur. Bilder kan placeras i spalt, utfallande eller frilagda.

Tonplattor, helst i någon av kommunens komplementfärger, är fullt tillåtna i den mån de behövs för att lyfta fram delar av innehållet. Tänk då på att alltid eftersträva god kontrast och läsbarhet. Använd svart text på ljusa bottenfärger och vit text på mörka.

Kommunens logotyp och adressuppgifter placeras enligt bildexempel.

Sidan kan också göras svartvit.

Specifikationer

Format: A4.

Papper: Obestruket vitt (Scandia 2000 eller likvärdigt).

Typografi:

 • Rubriker: Bell Gothic Black 24–32p i versaler
 • Mellanrubrik: Bell Gothic Black 10p/14
 • Brödtext: Bell Gothic Light 10p/14
 • Spaltmellanrum: 5 mm

Se även allmänna anvisningar för typografi.

Baksida med rubrik i topp, löpande text i mitten samt avsändarinformation och kommunens logotyp i botten.Förstora bilden

Relevanta länkar

Broschyrer – information från och profilering av Östersunds kommun

Framsidor

Informationsbroschyrer utformas med viss variation inom ramen för principerna i följande exempel.

Omslag kan utformas på fyra grundläggande sätt:

 1. Utfallande bild med silhuetten i botten.
 2. Sidan indelad horisontellt med tonplatta upptill, bild i mitten och silhuetten nedtill.
 3. Hel utfallande bild med pulsen som avdelare nedtill.
 4. Utan bild med hel tonplatta (med eller utan hjärta).

I samtliga fall ska kommunens logotyp placeras uppe till vänster (stående eller liggande beroende på bild). I nedre högre hörnet kan Östersundshjärtat eller Östersundslogoypen placeras. Valfritt vilket, men inget krav. Framsidor kan även göras utan någon av dessa.

Se även allmänna anvisningar för dekor (Östersundshjärtat, pulsen, silhuetten och Östersundslogotypen).

Framsida med en bild över hela sidan, kommunens logotyp, en rubrik samt turkos silhuett i botten med Östersundslogotypen i vitt.Förstora bilden
Framsida med en tonplatta i grönt upptill, kommunens logotyp, en rubrik, en bild i mitten samt grön silhuett i botten med Östersundslogotypen i vitt.Förstora bilden
Framsida med en bild över hela sidan, kommunens logotyp, en rubrik samt pulsen i vitt i botten med Östersundshjärtat i vitt under.Förstora bilden
Framsida med en mörkt orange tonplatta över hela sidan, kommunens logotyp, en rubrik, stort Östersundshjärta i orange samt pulsen i orange i botten.Förstora bilden

Specifikationer

Format: A4.

Papper: Obestruket vitt (Scandia 2000 eller likvärdigt).

Färger: Valfria kombinationer ur kommunens färgpalett.

Typografi: Rubriker: Bell Gothic Black 24–32p.

Se även allmänna anvisningar för typografi.

Dokument

Dokument kan se ut på olika sätt. De ska dock alltid ha Östersunds kommuns logotyp i övre vänstra hörnet och de ska följa formatmallar för bättre tillgänglighet.

Det är viktigt att rubriker formateras som just rubriker och att brödtext formateras som text eller brödtext. På så sätt kan man göra PDF-filer och Word-dokument tillgängliga för alla. Det innebär att de inbyggda rubriknivåerna i bland annat Microsoft Word ska användas.

Dokumentmallar hittar du på Insidan.

Specifikationer

Format: A4.

Papper: Obestruket vitt 80g (Scandia 2000 eller likvärdigt).

Typografi:

 • Rubrik 1: Calibri Bold 19/21p (19p om rubriken är väldigt lång)
 • Rubrik 2: 15,5p
 • Rubrik 3: 13p
 • Rubrik 4: 11,5p
 • Brödtext: 11p
Dokument med kommunens logotyp uppe till vänster, ett sidhuvud med datum och diarienummer samt exempel på formatering av rubriker och löpande text.Förstora bilden

Faktablad

Faktablad utformas enligt bildexempel. I de fall då texten inte fyller hela satsytan jämnas spalterna av undertill.

Faktablad med bild i topp, kommunens logotyp, en rubrik, löpande text samt turkos silhuett i botten med Östersundslogotypen i vitt.Förstora bilden

Korrespondenskort

Korrespondenskort är avsett för ett kortfattat handskrivet meddelande som du skickar med när du postar något (internt eller externt). De utformas med eller utan personnamn och titel enligt bildexempel.

Specifikationer

Format: A6 (148 x 105 mm).

Papper: Obestruket vitt 250g (Scandia 2000 eller likvärdigt).

Typografi:

 • Namn: Bell Gothic Black, 7p/10
 • Adressuppgifter och titel: Bell Gothic Light, 7p/10

På Insidan kan du beställa korrespondenskort direkt från tryckeriet.

Korrespondenskort med kommunens logotyp samt kontaktuppgifter i botten med en profiblå avskiljande linje ovanför.Förstora bilden

Kuvert

Kuvert utformas enligt bildexempel. Samma princip tillämpas på alla kuvertstorlekar.

Du beställer kuvert via Internservice.

Specifikationer

Kuvert: Obestruket vitt 80g.

Färger: Pantone 286 C, 110 C och svart.

Typografi: Bell Gothic Black 8p.

Kuvert med kommunens logotyp uppe till vänster och adressuppgifter nere till vänster.Förstora bilden

Läromedel

Läromedelsutformning anpassas så att läsarna lätt kan tillgodogöra sig innehållet.

Layouten kan utformas relativt fritt. Kommunens logotyp och kontaktuppgifter ska alltid placeras enligt bildexempel. Använd gärna någon av våra komplementfärger för bakgrunder och tonplattor.

Oavsett om materialet vänder sig till barn eller vuxna kan det gärna utformas med större grad på text och gärna lättas upp med färg och illustrationer.

Framsida med tonplatta i grönt upptill, kommunens logotyp, en mjukare rubrik i typsnittet Milkshake samt en handritad bild på en sopbil.Förstora bilden
Baksida med en mjukare rubrik i typsnittet Milkshake, löpande text under samt en handritad bild på en person som slänger sopor.Förstora bilden

Specifikationer

Format: A4.

Typografi:

 • Övre rubrik: Bell Gothic Black, versaler 24-34p
 • Typografi Rubrik: Bell Gothic Black, versaler eller Milkshake i valfri storlek
 • Brödtext: Bell Gothic Light 12-15p

Se även allmänna anvisningar för typografi.

Mappar

Generella mappar kan utformas enligt bildexempel med dekor bestående av Östersundshjärtat och pulsen. Mappar för specifika verksamheter eller aktiviteter kan även utformas med rubrik och bild på framsidan i likhet med anvisningarna för broschyrer.

Se även allmänna anvisningar för dekor (Östersundshjärtat, pulsen, silhuetten och Östersundslogotypen).

Framsida helt i profilblått med kommunens logotyp, ett stort Östersundshjärta i blått samt pulsen i blått i botten.Förstora bilden

Framsida.

Baksida helt i profilblått med adressen till kommunens webbplats. I botten pulsen i blått, avsändarinformation samt kommunens logotyp.Förstora bilden

Baksida.

Förstora bilden

Framsida.

Förstora bilden

Baksida.

Specifikationer

Format: 225 x 305 mm.

Papper: Scandia 2000, 250g eller motsvarande.

Färger: Profilblå och Blå alternativt Profilgul och Orange ljus.

Typografi:

 • Webbadress: Bell Gothic Black 20p
 • Adressrad: Bell Gothic Bold 10p

Namnskyltar

Namnskyltar utformas med vit eller silver bakgrund och kommunens logotyp, med eller utan tillägg för avdelning, till vänster.

Ifyllningsbar mall för namnskylt hittar du på Insidan.

Vad gäller namnskyltar i silver kan inte kommunens upphandlade leverantör av skyltar leverera ett fåtal namnskyltar till konkurrensmässigt pris. Sök förslagsvis på ”beställa namnskyltar silver rektangulär” på nätet och välj egen leverantör.

Namnskylt i vitt med kommunens logotyp till vänster och namnet på personen till höger med en avskiljande linje mellan.Förstora bilden
Namnskylt i vitt med kommunens logotyp för en specifik verksamhet till vänster och namnet på personen till höger med en avskiljande linje mellan.Förstora bilden
Namnskylt i silver med kommunens logotyp till vänster och namnet på personen till höger med en avskiljande linje mellan.Förstora bilden
Namnskylt i silver med kommunens logotyp för en specifik verksamhet till vänster och namnet på personen till höger med en avskiljande linje mellan.Förstora bilden

Papper

För all tryckt och kopierad information ska obestruket vitt papper användas. Vitheten och den matta ytan ger en mjuk och naturlig känsla och gör texten lätt att läsa.

Papperets tjocklek gör att trycket inte syns igenom på andra sidan och underlättar för synskadade personer att läsa.

Papperet ska också vara arkivbeständigt, i enlighet med SS-ISO 11108, utgåva 1. Då följer vi Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav och certifiering, RA-FS 2006:4, 4 kap. Den kvalitet som rekommenderas är Scandia 2000, eller motsvarande, som finns i olika gramvikter för papper och även som kuvert.

Tänk på att färger och bilder har en tendens att bli mörkare när de trycks på obestruket papper.

Kommunen ska verka för att relevanta miljökrav ställs i varje upphandling av tryck.

Standardrapporter

Framsidor

Rapporter som ska tryckas utformas enligt bildexempel. Förutom kommunvapnet dekoreras framsidan av Östersundssilhuetten och Östersundslogotypen i botten.

Se även allmänna anvisningar för dekor (Östersundshjärtat, pulsen, silhuetten och Östersundslogotypen).

Enklare rapporter för kopiering eller utskrift utformas enligt anvisningar för svartvita broschyrer.

Specifikationer

Format: A4.

Papper: Obestruket vitt (Scandia 2000 eller likvärdigt).

Typografi:

 • Överrubrik: Bell Gothic Bold 21p
 • Rubrik titel: Bell Gothic Bold 31p
 • Datumrad: Bell Gothic Bold 12p
 • Brödtext: Bell Gothic Light 10p/14

Se även allmänna anvisningar för typografi.

Framsida med kommunens logotyp, en rubrik samt blå silhuett i botten med Östersundslogotypen i vitt.Förstora bilden

Inlagor och baksidor

Inlagor och baksidor utformas med utgångspunkt från satsyta och spaltindelning i bildexempel.

Två insidor med exempel på disponering av löpande text och bilder.Förstora bilden
Baksida med rubrik i topp, löpande text i mitten samt avsändarinformation och kommunens logotyp i botten.Förstora bilden

Visitkort

Visitkort utformas enligt bildexempel. Baksidan kan vara utan tryck eller användas för annan språkversion.

Specifikationer

Format: 50 x 85 mm.

Papper: Obestruket vitt 300g (Scandia 2000 eller likvärdigt).

Färger: Pantone 286 C, 110 C och svart.

Typografi:

 • Namn: Bell Gothic Black 9p/10
 • Adressuppgifter: Bell Gothic Light 8p/10
 • Presentationstext: Bell Gothic Light 8p/10

På Insidan kan du beställa visitkort direkt från tryckeriet.

Visitkort i vitt med kommunens logotyp, namn på personen, kontaktuppgifter samt Östersundshjärtat i silver.Förstora bilden
Sidan uppdaterad 2023-12-07