Digitala infartsskyltar

Närbild på LED-lamporna på en digital skylt

Östersunds kommun har två digitala infartsskyltar längs E14 och en vid Vallaleden på Frösön. Huvudsyftet med skyltarna är att visa budskap som marknadsför Östersund som en attraktiv plats för de förbipasserande. Med bilder och budskap vill vi visa en bred och positiv bild av Östersund och det som händer här.

Vi vill gärna att föreningar, evenemangsarrangörer och medborgare hör av sig med tips om vad som ska visas på skyltarna. Det kostar inget att synas på skyltarna. Om du har ett förslag på vad vi ska marknadsföra, gör du det via vår e-tjänst. Sedan gör vi en bedömning om ditt budskap möter den här riktlinjen vi har för skyltarna och om det finns utrymme. Läs därför igenom riktlinjen för de digitala infartsskyltarna nedan, innan du lämnar förslaget.

Ansök om att visa budskap på kommunens digitala infartsskyltar

Riktlinje för budskap på de digitala skyltarna

Kommunens kommunikationsavdelning ansvarar för innehåll, prioritering och publicering av budskap på skyltarna.

Skyltarnas innehåll

De budskap som visas ska vara i enlighet med varumärkesplattformen för platsen Östersund. Skyltarna visar bild och text i kombination. Skyltarna har flera, skiftande budskap som avlöser varandra med mellanliggande pauser då skärmen släcks ned.

Exempel på skyltarnas budskapsinnehåll

 • Marknadsföring av kommunens anläggningar, som skidbackarna, Vinterparken eller Storsjöbadet
 • Information om evenemang som äger rum i Östersunds kommun och dess närområde
 • Gratulationer till olika slags händelser eller prestationer
 • Foton som visar en attraktiv bild av Östersund
 • Samhällsviktig information

När behov finns kan skyltarna användas för samhälls- och krisinformation, men skyltarna är inte en primär kanal för den typen av information.

Budskapens utformning

 • Budskapen ska vara korta och enkelt formulerade och svara på frågorna Vad, Var, När? Till exempel:
  • Vinterparken öppnar 9 februari
  • Frösöbron är avstängd 9-13 september
  • Landskamp i Ishockey, Östersund Arena, 15 april
  • Grattis till VM-guldet i brottning Anna Annasson
 • Textstorleken ska vara minst 250 mm hög och antalet textrader ska vara högst tre stycken
 • Budskapen ska i regel inte visa klockslag
 • Rörliga bilder eller rullande text får inte visas
 • Ett budskap ligger som kortast tid i 30 sekunder
 • Internetadresser, e-postadresser och telefonnummer får inte visas
 • Regeln är att logotyper inte ska visas. Men undantag kan ske i samband med större nationella och internationella evenemang, som exempelvis VM i skidskytte eller Storsjöyran

Avgränsning

 • Kommersiell reklam för produkter eller företag får inte förekomma
 • Skyltarna ska inte marknadsföra politiska, religiösa eller kontroversiella budskap

Evenemangsskyltning

Skyltarna kan användas för att marknadsföra evenemang i kommunen eller regionen, som utförs av andra än Östersunds kommun. Evenemangen ska ha en viss dignitet. 

Alla evenemangsbudskap som publiceras på de digitala skyltarna ska finnas publicerade i Visit Östersunds evenemangskalender.

Det är kostnadsfritt för de evenemangsarrangörer som väljs ut, att vara synlig på skyltarna. Kommunen har dock ingen skyldighet mot föreningar eller andra arrangörer att marknadsföra deras evenemang.

Val av evenemang ska inte styras av ett ”rättvisesystem”, där samtliga evenemang i kommunen har ”rätt” att synas på skyltarna.

Skyltarna ska inte marknadsföra matcher i seriespel, med undantag för de högsta ligorna där stort besökarantal kan förväntas. Vi värderar synlighet för herr- och damlag i enlighet med riktlinje för sponsring.

Som regel marknadsförs inte föreläsningar, konferenser eller liknande på skyltarna.

Det kan variera hur många dagar ett evenemang visas på skyltarna samt hur långa tidsintervall de ligger uppe.

Val av evenemang och nivå av synlighet på skyltarna styrs av:

 • Profilering, det vill säga hur det bidrar till att stärka bilden av Östersund som en attraktiv plats i linje med varumärkesplattformen
 • Hur många besökare evenemanget förväntas få
 • Evenemangets dignitet
 • Hur många liknande evenemang som är aktuella under perioden
 • Hur nära i tiden evenemanget ligger
 • Hur många andra evenemang som är aktuella under perioden
 • Om det finns ett nationellt intresse
 • Variation. Det vill säga, tonvikten ska inte ligga på en viss slags evenemang utan skyltarna ska visa en bredd av evenemang


Sidan uppdaterad 2024-06-12