Sociala medier

Det är i de sociala medierna som en stor del av våra kommuninvånare befinner sig varje dag. Därför är det viktigt för oss att finnas med i några av de vanligaste sociala medierna.

Facebook

Östersunds kommun har en officiell Facebook-sida. Där kommunicerar vi sådant som vi tycker att medborgare i Östersund bör känna till och där vi anser att Facebook är en lämplig kanal. Facebook används även till lättsammare innehåll och inte enbart samhällsinformation.

Östersunds kommuns Facebook-sida

Instagram

Östersunds kommun har ett officiellt Instagram-konto. Utöver det är det några verksamheter som har egna konton och de listas här nedanför.

Östersunds kommuns Instagram-konto

Läs mer om Instagram och riktlinjer på sidan Instagram - Östersund.se.

LinkedIn

Östersunds kommuns konto på LinkedIn

YouTube

Östersunds kommun har en officiell YouTube-kanal. Idén med "Östersunds kommun på Youtube" är filmer som på olika sätt speglar kommunens verksamhet.

Östersunds kommun står också bakom kanalen Östersund. Den kanalen används för att profilera platsen Östersund.

Regler för inlägg på sociala medier

Inlägg på de sociala medier där Östersunds kommun är aktiv utgör allmänna handlingar i enlighet med tryckfrihetsförordningens (1945:105) bestämmelser. Sekretessbelagda uppgifter får inte förekomma. Påträffas sekretessbelagda uppgifter kommer inlägget att tas bort från det sociala mediet och uppgiften att överföras till kommunens diarium för vidare handläggning.

Administratörerna tar bort brottsligt material som publicerats i de sociala medier som kommunen administrerar. Det gäller inlägg som innebär något av följande:

  • uppvigling
  • hets mot folkgrupp
  • barnpornografibrott
  • olaga våldsskildring
  • upphovsrättsintrång

Brottsligt material tas omhand av kommunen och i de fall som ett inlägg kan misstänkas falla under allmänt åtal gör kommunen en polisanmälan.

Administratörerna läser kontinuerligt insända meddelanden. Hur ofta administratörer går in och läser meddelanden beror på hur mycket trafik det är på sidan och vilket slags forum det är fråga om. Men det sker minst en gång i veckan. Genom att du gör inlägg och använder kommunens sidor i de sociala medierna, godkänner du samtidigt att dina personuppgifter på sidorna behandlas, (personuppgiftslagen, PUL).

Alla grupper, sidor och andra communityformer som kommunen administrerar är öppna.

Aktuella insights (statistiska uppgifter om sidan) redovisas på förfrågan av administratörerna.

Sidan uppdaterad 2023-11-16