Sociala medier

Det är i de sociala medierna som en stor del av våra kommuninvånare befinner sig varje dag. Därför är det viktigt för oss att finnas med i några av de vanligaste sociala medierna.

Facebook

Östersunds kommun har en officiell facebooksida. Sidan startades hösten 2012 och hanteras idag av Område Kommunikation och kommunens kundcenter.

Östersunds kommuns facebooksida

YouTube

Östersunds kommun har en officiell YouTube-kanal. Idén med "Östersunds kommun på Youtube" är filmer som på olika sätt speglar kommunens verksamhet.

Östersunds kommun står också bakom kanalen Östersund. Den kanalen används för att profilera platsen Östersund.

Regler för inlägg på sociala medier

Inlägg på de sociala medier där Östersunds kommun är aktiv utgör allmänna handlingar i enlighet med tryckfrihetsförordningens (1945:105) bestämmelser. Sekretessbelagda uppgifter får inte förekomma. Påträffas sekretessbelagda uppgifter kommer inlägget att tas bort från det sociala mediet och uppgiften att överföras till kommunens diarium för vidare handläggning.

Administratörerna tar bort brottsligt material som publicerats i de sociala medier som kommunen administrerar. Det gäller inlägg som innebär något av följande:

  • uppvigling
  • hets mot folkgrupp
  • barnpornografibrott
  • olaga våldsskildring
  • upphovsrättsintrång

Brottsligt material tas omhand av kommunen och i de fall som ett inlägg kan misstänkas falla under allmänt åtal gör kommunen en polisanmälan.

Administratörerna läser kontinuerligt insända meddelanden. Hur ofta administratörer går in och läser meddelanden beror på hur stor trafik det är på sidan och vilken slags forum det är fråga om. Men det sker minst en gång i veckan. Genom att du gör inlägg och använda kommunens sidor i de sociala medierna, godkänner du samtidigt att dina personuppgifter på sidorna behandlas, (personuppgiftslagen, PUL).

Alla grupper, sidor och andra communityformer som kommunen administrerar är öppna.

Aktuella insights (statistiska uppgifter om sidan) redovisas på förfrågan av administratörerna.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-10-29