Typografi

Typsnittet Bell Gothic ska så långt det är möjligt användas som standardtypsnitt. Det erbjuder god läsbarhet och fungerar bra för både löpande text och i rubriker. Det bidrar även till ökad igenkänning. Du som som saknar licens för Bell Gothic använder Calibri i stället.

Snabböversikt

Kommunens typsnitt

Bell Gothic | Light

Förstora bilden

Bell Gothic | Bold

Förstora bilden

Bell Gothic | Black

Förstora bilden

Calibri | Regular

Förstora bilden

Calibri | Bold

Förstora bilden

Times New Roman | Regular

Förstora bilden

Times New Roman | Bold

Förstora bilden

Milkshake

Förstora bilden

Vilket typsnitt ska jag använda när?

Myndighetsinformation

Rubriker: Calibri (Bell Gothic vid formgivning)

Förstora bilden

Brödtext: Times New Roman (Bell Gothic vid formgivning)

Förstora bilden

Vid Myndighetsinformation används Calibri och Times New Roman i första hand. Bell Gothic används i detta fall endast vid formgivning. Den som använder Bell Gothic behöver köpa en licens.

Har du frågor? Kontakta oss!

Om du känner dig osäker kring detta och har frågor så är du välkommen att mejla Alexander Andersson, ansvarig för kommunens grafiska profil. Du kan även ringa på 063-14 35 09 eller söka honom i Teams.

Information från och profilering av Östersunds kommun

Rubriker: Bell Gothic (Calibri), Milkshake

Förstora bilden
Förstora bilden

Brödtext: Bell Gothic (Calibri)

Förstora bilden

Vid information från och profilering av Östersunds kommun används Bell Gothic i första hand. Den som använder typsnittet behöver köpa en licens. För informations- och marknadsföringsmaterial av enklare slag, som inte produceras av professionell kommunikatör med tillgång till typsnittet Bell Gothic, används Calibri som ersättning. 

Som komplement till dessa typsnitt används typsnittet Milkshake. Det är ett rubriktypsnitt för mjukare budskap – exempelvis diplom, inbjudningar och vykort. Milkshake är ett Opentype-typsnitt som är gratis att använda och som fungerar i både Mac OS och Windows. Det finns att ladda ned på flera olika webbplatser, googla bara på "Milkshake typsnitt".

Har du frågor? Kontakta oss!

Om du känner dig osäker kring detta och har frågor så är du välkommen att mejla Alexander Andersson, ansvarig för kommunens grafiska profil. Du kan även ringa på 063-14 35 09 eller söka honom i Teams.

Profilering av platsen Östersund

Rubriker: Isidora Sans Alt Black

Förstora bilden

Brödtext: Open Sans

Förstora bilden

Vid profilering av platsen Östersund används platsvarumärket Östersunds (Östersundspulsen) typografi. Isidora Sans Alt Black och Open Sans är Opentype-typsnitt som fungerar i både Mac OS och Windows. Open Sans är gratis att använda och finns att ladda ned på flera olika webbplatser, googla bara på "Open Sans". Isidora Sans kräver en licens, kontakta Sylvia Nord i arbetsgruppen för Östersundspulsen för tillgång till typsnittet. Via mejl sylvia.nord@ostersund.se, telefon 063-14 41 27 eller Teams.

Har du frågor? Kontakta oss!

Om du känner dig osäker kring detta och har frågor så är du välkommen att mejla Alexander Andersson, ansvarig för kommunens grafiska profil. Du kan även ringa på 063-14 35 09 eller söka honom i Teams.

Detaljerad information

Så använder du Bell Gothic och Milkshake

Att vi konsekvent använder typsnittet Bell Gothic bidrar till ökad igenkänning och tydlighet. Som komplementtypsnitt använder vi typsnittet Milkshake.

Bell Gothic Light

För löpande texter. Rekommenderad storlek är 10p/14 (10 punkter på 14 punkters radavstånd).

Bell Gothic Bold

För rubriker, mellanrubriker, ingresser och för kortare texter i mindre storlek som bildtexter.

Bell Gothic Black

För extra markerade rubriker, och tillämpningar som kräver hög läsbarhet som skyltar och affischer.

Milkshake

Ett rubriktypsnitt för mjukare budskap, till exempel diplom, inbjudningar och vykort.

Då använder du andra typsnitt

I fyra fall kan eller ska du varken använda Bell Gothic eller Milkshake.

1. Vid myndighetsinformation

För korrespondens, handlingar och dokument från myndigheten Östersunds kommun (myndighetsinformation) använder du Calibri för rubriker och Times New Roman för brödtext. Vid formgivna produktioner gäller dock Bell Gothic för både rubriker och brödtext.

2. När du saknar tillgång till Bell Gothic

För informations- och marknadsföringsmaterial av enklare slag, som inte produceras av professionell kommunikatör med tillgång till typsnittet Bell Gothic, använder du Calibri som ersättning.

3. I Powerpoint och andra dokument

För Powerpoint-presentationer och andra datorbaserade dokument som ska kunna visas utan tillgång till specialtypsnitt, använder du Calibri som ersättning. För webbplatser gäller särskilda regler, du hittar grafiska riktlinjer för externa webbsidor under kapitlet "Digitalt".

4. Vid profilering av platsen Östersund

För profilering av platsen Östersund använder du platsvarumärket Östersunds (Östersundspulsen) typografi, Isidora Sans Alt Black och Open Sans.

Relevanta länkar

Så ökar du tillgängligheten på innehållet

Om du behöver ta extra hänsyn till synsvaga läsare ökar du tillgängligheten genom att anpassa textens utformning på följande sätt:

  • Gör brödtexten minst i 12p/16 (12 punkter på 16 punkters radavstånd).
  • Se till att radlängden är mellan 6 och 13 cm.
  • Dela upp textinnehållet i kortare stycken med tydliga rubriker.
  • Undvik att placera text i bild eller på färgade bakgrunder.
  • Undvik versaler eller kursiv stil. Om du bedömer det som nödvändigt kan du i undantagsfall välja Times New Roman som alternativt typsnitt för brödtext. Rubriker ska dock sättas i Bell Gothic.
Sidan uppdaterad 2024-01-08