9. Skyltning

Tillgänglig skyltning är en av många förutsättningar för att en byggnad eller plats skall vara tillgänglig och användbar för alla. Därför ska vår skyltning utgå från ett tillgänglighetsperspektiv.

Vid skyltning inomhus ska vi ta hänsyn till tillgänglighet. Detta innebär bland annat kontrastmarkering på glaspartier och taktila skyltar med punktskrift till WC. Skyltarna är mörkgrå med med vit text.

Skyltning inomhus »

Kommunens skyltning utomhus syftar till att synliggöra kommunal verksamhet och egendom. Syftet är inte utsmyckning men i vissa fall kan skyltar användas med avsikt att profilera platsen Östersund.

Skyltning utomhus »

I många fall behöver vi informera våra invånare på plats om exempelvis ombyggnationer och vägarbeten. Då ska vi använda tillfälliga informationsskyltar.

Tillfälliga informations­skyltar »

Referenser för tillgänglig skyltning

Boverket

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)

Standarder

  • EN 17161:2019: Design for All – Accessibility following a Design for All approach in products, goods and services – Extending the range of users
  • ISO 21542:2011: Building construction. Accessibility and usability of the built environment (under omarbetning)
  • SS 30600:2015: Grafiska symboler – Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla

Övrigt

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-05-12