2. Grafisk profil

Kommunens grafiska profil består av fyra delar och beskriver hur vi ska se ut i vår kommunikation, det är kort sagt vår visuella identitet. Genom att vara konsekvent i vår kommunikation skapar det igenkänning och det blir tydligt för mottagaren att kommunen är avsändare.

Kommunvapnet bildar tillsammans med texten ”Östersunds kommun” och det sydsamiska namnet ”Staaren Tjielte” i typsnittet Bell Gothic logotypen för Östersunds kommun. Den ska i de flesta fall alltid finnas med som avsändare. 

Logotypen »

Dekor

Som dekor vid profilering av kommunen finns fyra grafiska element att använda:

  • Östersundshjärtat
  • Pulsen och silhuetten
  • Östersunds­logotypen

Dekor »

Färgerna består av två profilfärger och fem komplementfärger. Färgskalan är komponerad med inspiration från Östersund och dess omgivningar med årstidernas skiftningar i åtanke.

Färger »

Typsnittet Bell Gothic ska så långt det är möjligt användas som standardtypsnitt. Det erbjuder god läsbarhet och fungerar bra för både löpande text och i rubriker. Det bidrar även till ökad igenkänning.

Typografi »

Sidan uppdaterad 2023-12-07