Sponsring

Bild på IFK Para fotbollslag vilka sponsras av Östersunds kommun

Östersunds kommun arbetar med sponsring som ett verktyg för att profilera Östersund. Syftet är att sprida en positiv bild av Östersund och att stärka varumärket. Riktlinjen för sponsring bygger på jämställdhet och jämlikhet.

Sponsring kan ske till exempel genom att den sponsrade parten informerar media om Östersund, ett gott ambassadörsskap, eller exponering av symbolen Östersundshjärtat. Sponsringen görs när Östersund kan profileras utanför länets gränser. Till exempel genom evenemang i Östersund, men som bevakas av nationell media eller som får stor spridning i sociala medier, föreningar som tävlar på nationell nivå eller evenemang med många tillresta deltagare eller besökare som bor utanför länets gränser.

Det är värt att poängtera att sponsring inte är ett bidrag, utan ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta för kommunen och den sponsrade parten. Från den 1 februari 2020 har kommunen en riktlinje för sponsring som bygger på jämställdhet och jämlikhet.

Vill du göra en sponsringsansökan?

En sponsringansökan gör du i vår e-tjänst för ansökan om sponsring. När du påbörjar ansökan kommer du att först bli ombedd att läsa Östersunds kommuns riktlinje för sponsring. Pdf, 184.4 kB.

Observera att vi inte garanterar att kommunen sponsrar vid en förfrågan även om den möter samtliga bedömningsgrunder. Omfattningen av sponsringen kan påverkas av exempelvis återstående budget och andra aktuella förfrågningar.

Sidan uppdaterad 2024-01-09