7. Fordon

Kommunen har en stor fordonspark och är därför en viktig budbärare av kommunens grafiska profil. Här finns riktlinjer för hur olika fordonstyper ska profileras.

Övergripande riktlinjer

Nyinköpta fordon ska vara vita. Undantag är fordon som måste ha annan färg på grund av säkerhet och andra bestämmelser.

Kommunens fordon ska märkas med dekaler enligt bildexempel nedan. Undantag är fordon som av särskilda skäl inte ska märkas upp.

Fordonet märks med kommunens logotyp och om det finns plats även Östersundshjärtat eller pulsen.

Hjärtat och pulsen ska ej placeras på samma sida av fordonet. Ett dekorelement per sida av fordonet gäller. Östersundshjärtat ska vara silver på vita fordon.

Kommunens logotyp placeras alltid på båda främre dörrar. Hjärtat och pulsen kan placeras lite olika beroende på fordonstyp, se bildexempel nedan.

Märkning i form av fordonsnummer och webbadress görs i underordnad storlek och tydligt avskilt från logotypen. Detsamma gäller eventuellt namn på verksamhet.

All text (verksamhetsnamn, webbadress, numrering) skrivs i versaler med typsnittet Bell Gothic Black.

Exempel på placering av logotyp och dekor

Kommunens logotyp placerad på bakluckan av en vit bil. Under logotypen adressen till kommunens webbplats.Förstora bilden
Kommunens logotyp placerad på den högra framdörren på en vit bil. Ovanför det högra bakhjulet Östersundshjärtat i silver.Förstora bilden
Kommunens logotyp placerad på den vänstra framdörren på en vit bil. Under logotypen pulsen i ljust grå placerad över både den främre och bakre dörren.Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden

Placering av övriga logotyper

Alla eventuella logotyper utöver kommunens egen placeras på bakdörren eller bak på bilen. Aldrig tillsammans med kommunens logotyp.

Logotyp för ett vaktbolag placerad på framdörren alldeles intill kommunens logotyp.Förstora bilden

Felaktig placering av övrig logotyp.

Logotyp för ett vaktbolag placerad på bakre dörren medan kommunens logotyp är placerad på den främre dörren.Förstora bilden

Korrekt placering av övrig logotyp.

Slogans och andra budskap

Slogans och andra budskap kan också sättas i typsnittet Milkshake. Större fordon kan användas som profileringsyta av vem som helst inom kommunen. Till exempel vid rekrytering.

Exempel på slogans och andra budskap

Lätt lastbil med följande slogan placerad på den högra sidan ovanpå en bild med plaskande vatten: "Vatten värt att vårda".Förstora bilden
Lätt lastbil med rubriken "Jobba hos oss" placerad ovanpå ett antal bilder som visar olika yrken inom kommunen.Förstora bilden

Reflekterande dekor

Fordon som behöver synas lite extra bör dekoreras med reflekterande battenburgmönster. Detta gäller till exempel fordon som används för vatten eller väghållning, eller fordon som behöver parkeras där det är mycket trafik.

Mönstret består av fyrkanter i två rader där varannan fyrkant är orange och varannan blå. I den undre raden läggs en orange fyrkant under en blå och en blå fyrkant under en orange. Det är detta som skapar battenburgmönstret. Färgsättningen är en form av standard för väghållningsfordon i Sverige.

I övrigt ska fordonet märkas tydligt med kommunens logotyp på de främre dörrarna. Om det finns plats placeras kommunens logotyp även bak på fordonet. Även Östersundshjärtat och pulsen kan användas om det finns plats för det.

Exempel på reflekterande dekor

Orange och blåa fyrkanter placerade på framsidan av en vit bil.Förstora bilden
Orange och blåa fyrkanter placerade på baksidan av en vit bil, tillsammans med kommunens logotyp och adressen till kommunens webbplats.Förstora bilden
Orange och blåa fyrkanter placerade på den vänstra sidan av en vit bil, tillsammans med kommunens logotyp och Östersundshjärtat i silver.Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden

För dig som medarbetare

På Insidan hittar du information om vad som gäller kring byte av befintliga tjänstebilar och vid beställning av nya.

Beställ ny leasingbil (endast medarbetare) »

Sidan uppdaterad 2023-12-07