Logotypen

Kommunvapnet bildar tillsammans med texten ”Östersunds kommun” och det sydsamiska namnet ”Staaren Tjielte” i typsnittet Bell Gothic logotypen för Östersunds kommun.

Logotypen är den officiella symbolen för den kommunala förvaltningen och signalerar vem som är juridisk person. Den ska alltid finnas med som avsändare i all kommunal kommunikation. När en specifik verksamhet eller plats är huvudsaklig avsändare ersätts dock logotypen av en specialversion. I vissa typer av kommunikation är logotypen heller inte obligatorisk.

Snabböversikt

Kort om logotypen

Kommunvapnet i logotypen består i färgutförande av en blå vapensköld prydd av ett älghuvud i vitt.

Skölden är krönt av gyllengula fästningstorn som tillsammans bildar formen av en krona.

Kommunvapnet får aldrig ritas om eller förvanskas.

Kommunens huvudlogotyp med vapnet till vänster och den svenska och sydsamiska texten på tre rader till höger.Förstora bilden

Kommunens huvudlogotyp, klicka på bilden för att förstora. Längre ned på sidan kan du se fler versioner av logotypen.

Olika versioner av logotypen

I kommunens grafiska profil ingår flera olika versioner av kommunens logotyp. De fyra första versionerna här nedan är kommunens vanliga logotyp fast i olika former. Du väljer i första hand huvudlogotypen såvida inte någon av de andra tre passar bättre. Logotypen finns även i en engelsk version och i en version för dig som jobbar på uppdrag av Östersunds kommun.

1. Huvudlogotyp

Kommunens huvudlogotyp med vapnet till vänster och den svenska och sydsamiska texten på tre rader till höger.Förstora bilden

Huvudlogotyp med vapnet till vänster och texten på tre rader till höger.

2. Liggande

Kommunens liggande logotyp med vapnet till vänster och den svenska och sydsamiska texten på två rader till höger.Förstora bilden

Liggande logotyp med vapnet till vänster och texten på två rader till höger.

3. Centrerad

Kommunens centrerade logotyp med vapnet överst och den svenska och sydsamiska texten på två rader under.Förstora bilden

Centrerad logotyp med vapnet överst och texten på två rader under.

4. Stående

Kommunens stående logotyp med vapnet överst och den svenska och sydsamiska texten centrerad på tre rader under.Förstora bilden

Stående logotyp med vapnet överst och texten centrerad på tre rader under.

5. Engelska versioner

Kommunens logotyp på engelska med texten ”City of Östersund” samt den sydsamiska texten under.Förstora bilden

Logotyp på engelska med texten ”City of Östersund”.

6. Versioner för externa leverantörer

Kommunens logotyp för externa leverantörer med texten "På uppdrag av Östersunds kommun" samt den sydsamiska texten under.Förstora bilden

Logotyp för externa leverantörer som jobbar på uppdrag av Östersunds kommun.

7. Enfärgad svart eller vit

Kommunens huvudlogotyp i svartvitt.Förstora bilden

Enfärgad svart eller vit logotyp används i undantagsfall om färg inte finns tillgänglig eller inte tillåts av produktionsmetoden. Till exempel vid etsning på glas.

Detaljerad information

Bakgrunder

Logotypen kan placeras på i stort sett vilken bakgrund som helst, men tänk på att välja version efter maximal kontrast och läsbarhet. Välj varianter med svart text för vita eller ljusa bakgrunder och varianter med vit text för mörka bakgrunder som till exempel färgade plattor eller mörka bilder. Vid placering på bild med orolig bakgrund kan logotypen placeras på en vit platta med en lätt skugga.

Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden

Logotypen på vit platta med en lätt skugga.

Fri marginal

Logotypen bör alltid placeras i ett fritt utrymme utan att trängas av andra grafiska element. Den fria marginalen runt om logotypen ska motsvara minst en tredjedel av sköldens bredd. Vid placering intill andra logotyper behöver marginalen vara minst två tredjedelar i bredd.

Mer luft kan alltid ges, men aldrig mindre.

Förstora bilden

Då bör du använda "optisk centrering"

Vid produktion av till exempel skyltar eller annat där ett tydligt avgränsande format finns bör ”optisk centrering” av logotypen användas. Det vill säga placera logotypen så den upplevs ligga centrerad snarare än att använda sig slaviskt av regeln med en tredjedel av sköldens bredd.

Minsta marginal får dock inte understiga en tredjedel, men mer luft bör användas efter behov för att logotypen ska upplevas ligga mitt på ytan. Se exempel nedan.

Förstora bilden

Exakt en tredjedels luft runt om. Logotypen upplevs ligga nere i vänster hörn.

Förstora bilden

En tredjedels luft upptill. Mer luft på övriga sidor ger känslan av centrering.

Kombinationer med andra logotyper eller grafiska element

Följande fem situationer beskriver hur kommunens logotyp ska användas tillsammans med andra logotyper eller grafiska element. Observera att bildexemplen nedan är principiella.

1. Kommunlogotyp i kombination med andra grafiska element

Vid användning av speciell illustration eller rubricering ska kommunens logotyp placeras åtskilt från dessa.

Förstora bilden

Felaktig placering av rubricering.

Förstora bilden

Korrekt placering av rubricering.

2. Kommunen är huvudsaklig avsändare

Om Östersunds kommun är huvudsaklig avsändare i ett samarbete med andra organisationer ska kommunens grafiska profil gälla. Kommunens logotyp ska vara åtskild från övriga logotyper. Den ska även vara överordnad i storlek och placering. Samma regel gäller för symboler för certifiering eller finansiering.

Att vara huvudsaklig avsändare innebär exempelvis att man är den drivande parten i ett samarbete och att man tar den största kostnaden.

Förstora bilden

Felaktig placering av logotyper.

Förstora bilden

Korrekt placering av logotyper.

3. Kommunen är inte huvudsaklig avsändare

Om Östersunds kommun inte är huvudsaklig avsändare så gäller mest troligt inte kommunens grafiska profil. Även om placering och storlek för kommunens logotyp förmodligen är svårt att påverka, ska avståndet till andra logotyper eller grafiska element motsvara minst två tredjedelar av sköldens bredd.

Förstora bilden

4. Kommunen samarbetar på lika villkor

Om Östersunds kommun samarbetar med andra organisationer på lika villkor, ska logotyper ha jämbördig storlek och placering. Mellanrummet ska motsvara minst två tredjedelar av sköldens bredd. Om det är många parter kan en lösning vara att skriva ut avsändarna som text i stället.

Förstora bilden

Felaktig storlek och placering av logotyper.

Förstora bilden

Korrekt storlek och placering av logotyper.

5. När det saknas huvudsaklig avsändare

Om det inte finns någon huvudsaklig avsändare (den drivande parten i ett samarbete som tar den största kostnaden) och samarbetet är knutet till platsen Östersund går det att använda platsvarumärket Östersunds (Östersundspulsen) grafiska profil.

Då blir Östersundslogotypen huvudsaklig avsändare och övriga logotyper visuellt underordnade Östersundslogotypen. Om du är osäker på om samarbetet är knutet till platsen Östersund kan du ta våra hjälpfrågor till stöd. Dessa hittar du under kapitlet om kommunikationstyper.

Relevanta länkar

Kombinationer med verksamhetsnamn

När en specifik verksamhet eller plats är huvudsaklig avsändare ersätts kommunens logotyp av något som kallas kombinationer med verksamhetsnamn. Villkoret är att det är självklart för mottagaren vem som är avsändare, alltså Östersunds kommun. Detta då kombinationer med verksamhetsnamn endast innehåller kommunvapnet och inte texten ”Östersunds kommun”. I de fall det inte är självklart används i stället den vanliga kommunlogotypen.

Kombinationer med verksamhetsnamn används exempelvis när det handlar om något som går att besöka. Det kan vara fysiskt eller digitalt, som skyltar eller sidhuvudet på externa webbsidor.

Under kapitlet om kommunikationstyper finns det mer hjälp och vägledning kring när det går att använda kombinationer med verksamhetsnamn.

Har du frågor? Kontakta oss!

Om du känner dig osäker kring detta och har frågor så är du välkommen att mejla Alexander Andersson, ansvarig för kommunens grafiska profil. Du kan även ringa på 063-14 35 09 eller söka honom i Teams.

Olika versioner av kombinationer med verksamhetsnamn

Liggande enradig

Exempel på logotyp för en specifik verksamhet inom kommunen. Kommunvapnet till vänster och namnet på verksamheten till höger med en avskiljande linje mellan.Förstora bilden
Förstora bilden

Liggande med vapnet till vänster och texten på två rader till höger.

Liggande tvåradig

Förstora bilden
Förstora bilden

Liggande med vapnet till vänster och texten på tre rader till höger.

Stående

Förstora bilden
Förstora bilden

Stående med vapnet överst och texten centrerad på tre rader under.

Grafisk utformning

Namnet på verksamheten eller platsen skrivs ut tillsammans med kommunvapnet och en avgränsande linje. Namnet skrivs ut både på svenska och sydsamiska.

Vid vit eller ljus bakgrund ska texten vara svart med profilblå avgränsande linje. Vid svart eller mörk bakgrund ska texten vara vit med profilgul avgränsande linje.

Typsnitt svenskt namn: Bell Gothic Black, vänsterställd text i versaler.

Typsnitt sydsamisk översättning: Bell Gothic Bold, vänsterställd text i versaler.

Relevanta länkar

Logotyp och grafisk profil för långsiktiga samarbeten

Vid samarbeten som sträcker sig över lång tid, har hög budget och där parterna är jämbördiga kan ibland vara lämpligt att ta fram en egen grafisk profil. Detta gäller vid samarbeten med organisationer utanför kommunen. Ett exempel på det är Lärcentrum.

Rådgör alltid med Område kommunikation innan du tar ett beslut om en egen grafisk profil.

I en sådan grafisk profil bör eventuell samarbetslogotyp vara dominant, medan övriga logotyper har jämbördig storlek och placering. Se exempel i bilden nedan. 

För att ta fram en egen grafisk profil vänder du dig till en av kommunens upphandlade leverantörer för grafisk materialproduktion.

Visitkort med logotypen "Green Highway" uppe till höger som dominerar i storlek och placering. Längst ned till vänster fem olika logotyper i mindre storlek.Förstora bilden

Exempel, visitkort.

Projekt som drivs av kommunen

I stora projekt som drivs av kommunen kan det ibland vara lämpligt att ta fram en egen logotyp för projektet, men i övrigt följa kommunens grafiska profil. Ett exempel på det är Digiresan. Det här gäller även projekt där kommunen är huvudprojektägare och samarbetar med andra organisationer i projektet.

Sidan uppdaterad 2024-05-08