Tillfälliga informations­skyltar

I många fall behöver vi informera våra invånare på plats om exempelvis ombyggnationer och vägarbeten. Då ska vi använda tillfälliga informationsskyltar.

Utformning

Kommunens informationsskyltar har en profilblå bakgrund med vit text på.

Tillgänglighet

Skyltarnas storlek, format och placering anpassas från fall till fall utifrån aktuell miljö och behov. Vad gäller krav på tillgänglighet i stort gäller Boverkets riktlinjer BFS 2011:5 – ALM 2 som huvudreferens och BFS 2013:9 – HIN 3 för åtgärdande av befintliga skyltar.

Följande principer är särskilt viktiga att ta hänsyn till när det gäller tillgänglighet:

 • Kontraster
 • Teckenstorlekar
 • Typsnitt
 • Placering av skyltar
 • Alternativa format

Material

För att minska miljöpåverkan rekommenderas direktprintad, återvinningsbar polypropenen, Svanenmärkt uv-härdande färg på Akyprint, för montering på väggar eller staket. När skylten behöver monteras på rör, rekommenderas bockade plåtskyltar i aluminium.

 • Format: Akyprint 2000x1500x5 mm
 • Aluminium: 2500x1250x3 mm

Grafisk utformning

Grafiska element: Kommunens logotyp och Östersundshjärtat.

Färger: Vit text på profilblå bakgrund.

Typsnitt: Bell Gothic (Black och Bold), vänsterställd text i versalgemener.

Rekommenderade teckenstorlekar:

 • 15 mm (minst) för text som ska läsas på nära avstånd.
 • 150 mm (minst) för text som ska läsas på några meters avstånd, till exempel husnummer och gatunamn.
 • Text som ska läsas på längre avstånd än några meter bör ha ännu större text, se sidan 77 i handboken ”Bygg ikapp”.

Bildspråk

När en profilerande bild önskas används människor i miljö. När syftet är att visa en färdig byggnation, tas bilden fram i samråd med arkitekt eller entreprenör.

Enklare banderoll med texten "Här planterar vi träd för en grönare stad".Förstora bilden

Banderoll.

En bild på en cyklande familj samt följande text under: "Vallsundsbron. Här bygger vi en bredare och bättre bro för alla som kör bil, cyklar och går".

Stående skylt med bild vid längre projekt.

Förstora bilden

Liggande mellanstor skylt.

Förstora bilden

Stående mindre skylt.

Tilläggsinformation

Informationsskyltar kan kompletteras med en tidsangivelse i svart text på vit bakgrund, antingen mellan två datum eller i ren textform.

Exempel:

 • Arbetet pågår 1 juli–30 september 2017
 • Arbetet tar ett par dagar
 • Arbetet tar cirka en vecka

Utförandet kan vara med en klisterdekal eller magnetdekal som enkelt kan bytas ut. Oavsett vilket material som väljs, placeras tilläggsinformationen nedtill på skylten från kant till kant. Texten vänsterställs i linje med ovanstående text och centreras i höjd på den vita ytan.

Förstora bilden

Liggande skylt med utökad plats för tilläggsinformation på dekal.

Förstora bilden

Stående skylt med utökad plats för tilläggsinformation på dekal.

Budskap

Kommunens informationsskyltar ska ha tydliga budskap. Språket är enkelt, utan komplicerade ord och meningar. Se även generella anvisningar om klarspråk.

Klarspråk »

Tonaliteten är lättsam, vänlig och informerande. Budskapet förmedlar en känsla av omtanke och framtidstro.

 • Vad vi gör: Huvudbudskapet är alltid vad.
 • Varför: Förklara på ett positivt sätt, varför eller för vem.
 • Omtanke: Vid behov, be om överseende med eventuella störningar.
 • Planerad tid: Anges vid längre skyltning.
 • Kontakt: Alltid en hänvisning till kommunens kundcenter för mer info.
Informationsskylt med en bild på tre glada pensionärer och texten "Vi bygger nya bostäder för dig som vill umgås med andra seniorer" under.Förstora bilden

Exempel på anpassade skyltar – byggnationer/parker

 • Här bygger vi ny multihall för en varierad fritid
 • Här bygger vi ett kulturhus för nya upplevelser
 • Här bygger vi Sveriges mest klimatsmarta skola
 • Här bygger vi Sveriges bästa nätverk för cykelbanor
 • Här renoverar vi vattenledningar för en modern infrastruktur
 • Här bygger vi en ny förskola för framtidens hopp
 • Här planterar vi träd för en grönare stad

Exempel på anpassade skyltar – nya bostadsområden

 • Vi bygger nya bostäder för dig som vill komma närmare naturen
 • Vi bygger nya bostäder för dig som vill bo mer centralt
 • Vi bygger nya bostäder för dig som vill ha fjällutsikt
 • Vi bygger nya bostäder för dig som vill ha sjöutsikt
 • Vi bygger nya bostäder för dig som vill umgås med andra seniorer
 • Vi bygger nya bostäder för dig som bara vill ha lugn och ro

Exempel på anpassade skyltar – vägarbeten

Vallsundsbron

Här bygger vi en bredare och bättre bro för alla som kör bil, cyklar och går

Myrstigen

Här lägger vi ny asfalt för att kunna höja den tillåtna hastigheten

Skogsvägen

Här bygger vi en helt ny väg för att minska köer under rusningstid

Exempel på anpassade skyltar – med omtanke + tid

 • Här renoverar vi husfasader för en trevligare stadsdel
 • Vi ber dig ha överseende sep-okt 2018
 • Här bygger vi en rondell för ett bättre trafikflöde
 • Vi ber dig ha överseende sep-okt 2018
Förstora bilden

Skyltar att återanvända

Tillfälliga skyltar som används mest frekvent, exempelvis för arbeten som påverkar framkomlighet, kan tryckas upp och läggas på lager. På så sätt kan de återanvändas med kort framförhållning. Skyltarna kan kompletteras med tilläggsinformation, exempelvis med information om vilken period som arbetet pågår.

Läs mer om tilläggsinformation under rubriken "Utformning".

Tilläggsinformation »

Förstora bilden

Skylt 1a: Stående.

Förstora bilden

Skylt 1b: Liggande.

Förstora bilden

Skylt 1c: Stående med plats för tilläggsinformation.

Förstora bilden

Skylt 1d: Liggande med plats för tilläggsinformation.

Förstora bilden

Skylt 2a: Stående.

Förstora bilden

Skylt 2b: Liggande.

Förstora bilden

Skylt 2c: Stående med plats för tilläggsinformation.

Förstora bilden

Skylt 2d: Liggande med plats för tilläggsinformation.

Skyltar vid väg med hög hastighet

Skyltar vid byggnationer som gränsar mot väg med hög hastighet bör innehålla minimalt med text. Detta för att trafikanter snabbt och enkelt ska kunna uppfatta budskapet.

Trafikverket rekommenderar följande teckenstorlekar:

 • 200 mm (versaler) vid vägar med en skyltad hastighet 90 km/tim eller över.
 • 150 mm (versaler) vid vägar med en skyltad hastighet lägre än 90 km/tim.
Förstora bilden

Skylt 3a: Liggande.

Förstora bilden

Skylt 3b: Liggande.

Stora skyltar

Vid skyltning kring större projekt, som innefattar samhällsplaner och visioner, ges mer utrymme för en beskrivande text. Texten talar till läsaren och berättar övergripande vad projektet handlar om, syftet och vilka möjligheter det skapar.

Vid stora ny- eller ombyggnationer ska vi ta vara på chansen att visa vad som pågår. Det kan vi göra genom att visualisera resultatet på ett sätt som känns positivt, intressant och inspirerande.

Förstora bilden

Större projekt som innefattar samhällsplaner och visioner.

Profilering vid ny- och ombyggnationer.

EU-finansierade projekt

Vid skyltning av EU-finansierade projekt ska vissa riktlinjer följas. Generellt ska skylten eller plaketten innehålla projektets namn och huvudsakliga mål samt EU-logotypen. Namn, mål och logotyp ska utgöra minst 25 procent av ytan. EU-logotypen ska vara minst lika stor, i höjd eller bredd, som den största av eventuella övriga logotyper.

Skylten placeras där projektet genomförs och där den är tydligt synlig för allmänheten.

Ta alltid reda på vilka riktlinjer som gäller för det aktuella projektet.

Skyltning vid EU-finansierade projekt.

Sidan uppdaterad 2023-12-07