Skyltning inomhus

Vid skyltning inomhus ska vi ta hänsyn till tillgänglighet. Detta innebär bland annat kontrastmarkering på glaspartier och taktila skyltar med punktskrift. Skyltarna har vit text och grafik på mörkgrå botten.

Informationsskyltar

Informationsskyltar har ett kvadratisk format med rundade hörn.

Tillgänglighet

Informationsskyltar ska vara placerade vid sidan av dörren, taktila och försedda med punktskrift. De ska sitta på samma sida som dörrhandtaget på en höjd av 1 400–1 600 mm.

Kontrasten mellan skylten och det bakomliggande materialet ska vara tillräcklig – minst 0,40 enligt NCS-skalan.

Följande principer är särskilt viktiga att ta hänsyn till när det gäller tillgänglighet:

  • Kontraster
  • Teckenstorlekar
  • Typsnitt
  • Placering av skyltar
  • Alternativa format

Grafisk utformning

Om det är möjligt bör piktogram alltid användas för att tydligt signalera vilken typ av verksamhet, service eller funktion som finns i ett visst rum, i en viss del av byggnaden eller på en viss plats.

Kommunen har en egen bank med de vanligaste piktogrammen som alla följer ett standardiserat utseende. Om du behöver piktogram som inte finns i vår bank, kontakta Område kommunikation.

Skyltstorlek: 250 x 250 millimeter.

Färger: Vit text och grafik med vit avgränsande linje på mörkgrå botten.

Typsnitt namn/typ av rum: Bell Gothic Black, centrerad text i versaler.

Typsnitt sydsamisk översättning: Bell Gothic Bold, centrerad text i versaler.

Minsta teckenstorlek för det svenska namnet är 15 millimeter. Den sydsamiska översättningen kan vara något mindre.

Har du frågor? Kontakta oss!

Om du känner dig osäker kring detta och har frågor så är du välkommen att mejla Alexander Andersson, ansvarig för kommunens grafiska profil. Du kan även ringa på 063-14 35 09 eller söka honom i Teams.

Exempel på informationsskyltar

Mörkgrå skylt med rummets namn i vitt, ett vitt piktogram med fyra personer runt ett bord samt ordet "besöksrum" i vitt på både svenska och sydsamiska.Förstora bilden

Taktil skylt med piktogram och punktskrift.

Förstora bilden

Taktil skylt med piktogram och punktskrift.

Förstora bilden

Skylt med piktogram för placering ovanför dörr.

Förstora bilden

Skylt med piktogram för placering ovanför dörr.

Mörkgrå skylt med ett vitt piktogram som symboliserar toalett, punktskrift i vitt samt ordet "WC" i vitt på både svenska och sydsamiska.Förstora bilden

Taktil skylt med piktogram och punktskrift.

Förstora bilden

Taktil skylt med piktogram och punktskrift.

Förstora bilden

Taktil skylt med piktogram och punktskrift.

Förstora bilden

Taktil skylt med piktogram och punktskrift.

Informationsskyltar placeras bredvid dörr.

Avdelningsskyltar

Avdelningsskyltar har ett kvadratisk format med rundade hörn.

Tillgänglighet

Avdelningsskyltar ska vara placerade vid sidan av dörren, taktila och försedda med punktskrift. De ska sitta på samma sida som dörrhandtaget på en höjd av 1 400–1 600 mm.

Kontrasten mellan skylten och det bakomliggande materialet ska vara tillräcklig – minst 0,40 enligt NCS-skalan.

Grafisk utformning

Avdelningens namn skrivs ut tillsammans med kommunvapnet enligt mall för kombinationer med verksamhetsnamn (den stående versionen). Bredden på den avgränsande linjen anpassas efter den bredaste textraden.

Skyltstorlek: 250 x 250 millimeter.

Färger: Vit text och grafik med vit avgränsande linje på mörkgrå botten.

Typsnitt avdelningsnamn: Bell Gothic Black, centrerad text i versaler.

Typsnitt sydsamisk översättning: Bell Gothic Bold, centrerad text i versaler.

Minsta teckenstorlek för det svenska namnet är 15 millimeter. Den sydsamiska översättningen kan vara något mindre.

Exempel på avdelningsskyltar

Skylt placerad på en vit tegelvägg till vänster om en dörringång.

Avdelningsskyltar placeras bredvid dörr.

Namnskyltar

Namnskyltar har ett kvadratisk format med rundade hörn.

Tillgänglighet

Kontrasten mellan skylten och det bakomliggande materialet ska vara tillräcklig – minst 0,40 enligt NCS-skalan.

Grafisk utformning

Färger: Vit text och grafik på mörkgrå botten.

Typsnitt namn: Bell Gothic Black, centrerad text i versaler.

Typsnitt titel: Bell Gothic Light, centrerad text i versaler (med eller utan samisk översättning).

Minsta teckenstorlek för det svenska namnet är 15 millimeter. Den sydsamiska översättningen kan vara något mindre.

Exempel på namnskyltar

Namnskyltar placeras i anslutning till dörr.

Glasdörrar och glasväggar

Kontrastmarkering ska finnas på alla glasytor som uppnår 0,80 meter i bredd, det innebär att även många glasdörrar behöver markeras.

Kontrastmarkeringarna består av dubbla linjer (en mörkgrå och en vit) på tre olika höjder från golvet – 30, 90 samt 150 cm. Storleken för varje "paket" med linjer ska vara sammanlagt 75 millimeter, inklusive mellanrummet. Se bilden nedan som illustrerar detta.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Exempel på glasdörrar och glasväggar

Sidan uppdaterad 2023-05-09