Skyltning utomhus

Kommunens skyltning utomhus syftar till att synliggöra kommunal verksamhet och egendom. Syftet är inte utsmyckning men i vissa fall kan skyltar användas med avsikt att profilera platsen Östersund.

Om riktlinjerna för skyltning utomhus

Viktiga principer för tillgänglighet

Följande principer är särskilt viktiga att ta hänsyn till när det gäller tillgänglighet:

 • Kontraster
 • Teckenstorlekar
 • Typsnitt
 • Placering av skyltar
 • Alternativa format

Boverkets riktlinjer gäller

I utformningen av riktlinjerna för skyltning utomhus har hänsyn tagits till personer med nedsatt syn. Vad gäller krav på tillgänglighet i stort gäller Boverkets riktlinjer BFS 2011:5 – ALM 2 som huvudreferens och BFS 2013:9 – HIN 3 för åtgärdande av befintliga skyltar.

Vit eller mörkgrå skylt

Vi använder både vita och mörkgråa informationsskyltar utomhus, eftersom vi utgår från ett tillgänglighetsperspektiv. Skylten ska synas tydligt och valet av färg beror på vad som är mest tillgängligt i det aktuella fallet.

 • Om bakgrunden är mörk ska skylten vara vit.
 • Om bakgrunden är ljus ska skylten vara mörkgrå.
 • I de fall det är svårt att avgöra är det valfritt mellan vit eller mörkgrå skylt. Vi ska dock undvika att blanda vita och mörkgrå skyltar på en och samma plats, då det kan ge ett rörigt intryck.

Övriga tillgänglighetsaspekter

Nedan följer övriga tillgänglighetsaspekter att ta hänsyn till:

 • För placering av skyltar utomhus bör skylten placeras på en tillräckligt stor yta med max lutning 1:50, för att personer i rullstol skall kunna stå stilla och läsa skylten.
 • Om platsen har orienteringstavlor eller kartor bör dessa vara taktila och om möjligt även försedda med punktskrift.

Grafisk utformning

Den grafiska utformningen baseras på kommunens grafiska profil innefattande logotyp, typsnitt och färger. Östersundshjärtat eller pulsen ska inte användas i den ordinarie skyltningen. Dessa element kan dock användas för profilering av platsen.

Relevanta länkar

Entré- och fasadskyltar

Entré och fasadskyltar för utomhusbruk är antingen mörkgrå eller vita.

Tillgänglighet

Skyltarnas storlek, format och placering anpassas från fall till fall utifrån aktuell miljö och behov. Vad gäller krav på tillgänglighet finns det mer information om det under rubriken längst upp på sidan.

Material

Beständigt material som motverkar skador från klimatpåverkan, slitage eller skadegörelse. Till exempel kantbockad pulverlackerad stål- eller aluminiumplåt. Skyltarnas yta bör vara matt så att blänk och reflexer minimeras. Ljusskyltar rekommenderas inte.

Grafisk utformning

Namnet på verksamheten eller platsen skrivs ut tillsammans med kommunvapnet och en avgränsande linje. Namnet skrivs ut både på svenska och sydsamiska.

Färger: På mörkgrå botten ska texten vara vit med profilgul avgränsande linje. På vit botten ska texten vara svart med profilblå avgränsande linje.

Typsnitt svenskt namn: Bell Gothic Black, vänsterställd text i versaler.

Typsnitt sydsamisk översättning: Bell Gothic Bold, vänsterställd text i versaler.

Rekommenderade teckenstorlekar:

 • 15 mm (minst) för text som ska läsas på nära avstånd.
 • 150 mm (minst) för text som ska läsas på några meters avstånd, till exempel husnummer och gatunamn.
 • Text som ska läsas på längre avstånd än några meter bör ha ännu större text, se sidan 77 i handboken ”Bygg ikapp”.

Teckenstorleken på den sydsamiska översättningen ska vara runt 60 procent av storleken på den svenska texten.

Placering och marginaler görs enligt bildexempel nedan. Inga andra symboler eller dekorer får förekomma.

Exempel på entré- och fasadskyltar

Mörkgrå skylt med kommunvapnet till vänster, ett avskiljande profilgult streck och sedan texten "Lugnviksskolan" i vitt på både svenska och sydsamiska.Förstora bilden

Skylt med svenskt namn på en rad.

Vit skylt med kommunvapnet till vänster, ett avskiljande profilblått streck och sedan texten "Lugnviksskolan" i svart på både svenska och sydsamiska.Förstora bilden

Skylt med svenskt namn på en rad.

Förstora bilden

Skylt med svenskt namn på två rader.

Förstora bilden

Skylt med svenskt namn på två rader.

Förstora bilden

Skylt med underordnade namn satta i mindre grad än huvudnamnet.

Förstora bilden

Skylt med underordnade namn satta i mindre grad än huvudnamnet.

Förstora bilden

Skylt med flera namn. Kan även göras med vertikal linje som i exemplet ovan.

Förstora bilden

Skylt med flera namn. Kan även göras med vertikal linje som i exemplet ovan.

Placering av entréskyltar

Entréskyltar placeras i direkt anslutning till huvudentré. Observera att anvisningarna även gäller för entréer som ligger i fastigheter med andra hyresgäster än kommunala.

Skyltar kan placeras på tre olika sätt:

 • Skylt bredvid dörr.
 • Skylt ovanför dörr (större skyltar som ska kunna ses på långt håll).
 • Fristående skylt på mark utanför entré.
Förstora bilden

Skylt bredvid dörr.

Förstora bilden

Skylt bredvid dörr.

Förstora bilden

Skylt ovanför dörr och fristående skylt på mark utanför entré.

Förstora bilden

Skylt ovanför dörr och fristående skylt på mark utanför entré.

Lokaler med fler verksamheter än enbart kommunala

Vid kommunala fastigheter som inrymmer fler verksamheter än enbart kommunala ska samtliga verksamheter skyltas tillsammans. Logotyper för icke kommunala verksamheter placeras på en matt silverfärgad bakgrund enligt bildexempel nedan.

Mörkgrå skylt med kommunvapnet och namnet på tre olika verksamheter. Längst ned en silverfärgad bakgrund med logotypen för två företag.

Skylt för lokaler med fler verksamheter än enbart kommunala.

Vit skylt med kommunvapnet och namnet på tre olika verksamheter. Längst ned en silverfärgad bakgrund med logotypen för två företag.

Skylt för lokaler med fler verksamheter än enbart kommunala.

Större entré- och fasadskyltar

Som alternativ eller komplement till entréskylt kan byggnader förses med större skylt där grafik och text monteras som lösa delar direkt på fasaden.

Tillgänglighet

Skyltarnas storlek, format och placering anpassas från fall till fall utifrån aktuell miljö och behov. Vad gäller krav på tillgänglighet finns det mer information om det under rubriken längst upp på sidan.

Material

Beständigt material som motverkar skador från klimatpåverkan, slitage eller skadegörelse. Till exempel pulverlackerad stål- eller aluminiumplåt. Skyltarnas yta bör vara matt så att blänk och reflexer minimeras.

Utförande

Kommunvapen, avgränsande linje och text skapas som lösa delar och monteras direkt på fasaden. Med eller utan inbyggt ljus. Om fasaden inte lämpar sig för löst montage kan en plåtskylt användas.

Grafisk utformning

Namnet på verksamheten eller platsen skrivs ut tillsammans med kommunvapnet och en avgränsande linje. Namnet skrivs ut både på svenska och sydsamiska.

Färger: På mörka bakgrunder ska texten vara vit med profilgul avgränsande linje. På ljusa bakgrunder ska texten vara svart med profilblå avgränsande linje.

Typsnitt svenskt namn: Bell Gothic Black, vänsterställd text i versaler.

Typsnitt sydsamisk översättning: Bell Gothic Bold, vänsterställd text i versaler.

Rekommenderade teckenstorlekar: 100–250 mm beroende på läsavstånd.

Teckenstorleken på den sydsamiska översättningen ska vara runt 60 procent av storleken på den svenska texten.

Placering och marginaler görs enligt bildexempel nedan. Inga andra symboler eller dekorer får förekomma.

Exempel på större entré- och fasadskyltar

Förstora bilden

Vit text med profilgul avgränsande linje på mörk fasad.

Mörkgrå husfasad med kommunvapnet, ett avskiljande profilgult streck och texten "Östersunds bibliotek" placerad ovanför ett fönster strax under taket.Förstora bilden

Vit text med profilgul avgränsande linje på mörk fasad.

Förstora bilden

Svart text med profilblå avgränsande linje på ljus fasad.

Hänvisningsskyltar

Hänvisningsskyltar, orienteringstavlor och informationstavlor för utomhusbruk är antingen mörkgrå eller vita.

Tillgänglighet

Skyltarnas storlek, format och placering anpassas från fall till fall utifrån aktuell miljö och behov. Vad gäller krav på tillgänglighet finns det mer information om det under rubriken längst upp på sidan.

Material

Beständigt material som motverkar skador från klimatpåverkan, slitage eller skadegörelse. Till exempel kantbockad pulverlackerad stål- eller aluminiumplåt. Skyltarnas yta bör vara matt så att blänk och reflexer minimeras. Ljusskyltar rekommenderas inte.

Grafisk utformning

Namnet på verksamheter eller platser skrivs ut tillsammans med kommunvapnet och en avgränsande linje. Namnet skrivs ut både på svenska och sydsamiska.

Färger: På mörkgrå botten ska texten vara vit med profilgul avgränsande linje. På vit botten ska texten vara svart med profilblå avgränsande linje.

Typsnitt svenskt namn: Bell Gothic Black, vänsterställd text i versaler.

Typsnitt sydsamisk översättning: Bell Gothic Bold, vänsterställd text i versaler.

Typsnitt rubriker: Bell Gothic Black, vänsterställd text i versaler.

Typsnitt övrig text: Bell Gothic Black, vänsterställd text i versalgemener.

Rekommenderade teckenstorlekar:

 • 15 mm (minst) för text som ska läsas på nära avstånd.
 • 150 mm (minst) för text som ska läsas på några meters avstånd, till exempel husnummer och gatunamn.
 • Text som ska läsas på längre avstånd än några meter bör ha ännu större text, se sidan 77 i handboken ”Bygg ikapp”*.

Teckenstorleken på den sydsamiska översättningen ska vara runt 60 procent av storleken på den svenska texten.

Symboler: Använd pilar enligt bildexempel nedan samt enbart vedertagna hänvisningssymboler.

Placering och marginaler görs enligt bildexempel nedan. Inga andra symboler eller dekorer får förekomma.

Exempel på hänvisningsskyltar

Skyltar med tre olika syften. En visar karta för körriktning, en pilar för att svänga vänster eller höger och den sista hur man kommer till Kundcenter.Förstora bilden

Tre olika typer av hänvisningsskyltar.

Förstora bilden

Tre olika typer av hänvisningsskyltar.

Sidan uppdaterad 2024-05-08