Skyltning idrott och friluftsliv

Skyltning av kommunens motions- och vandringsleder, friluftsområden och naturreservat ska åstadkomma en känsla av tydlighet, trygghet och professionalism hos den som nyttjar dessa.

Stolpmodulsystem

Stolpmodulssystemet är en hänvisning till hur skyltar och stolpar ska monteras. I modulsystemkartan finns anvisat vilka höjder, tjocklekar, avstånd etc som man ska förhålla sig till. Nedan hittar du en version som lämpar sig för utskrift.

Stolpmodulssystem för utskrift Pdf, 815.1 kB.

Symbolskyltar / Pictogram

Syftet med symbolskyltarna är att visa vilken typ av led eller motionsspår som avses och att hänvisa i rätt riktning. I vissa fall kan flera leder hänvisas till på samma stolpe. Pictogramskyltarna ska alltid sitta på egen stolpe (modul A), de får ej kombineras med större skyltar på samma modul.

Skyltarna placeras på stolpmodul A och ska vara 17 cm breda. Förbuds- och varningsskylt samt textskylt ska vara 30 cm breda.

Symbolskyltar färgkodade efter svårighetsgrad

Cykling utför (downhill)

  • Grön: LÄTT. Lätta cykelleder som oftast är lätt sluttande grusvägar eller stigar.
  • Blå: MEDELSVÅR. Cykelleder som ofta är måttligt stökiga och branta stigar eller smalare vägar. Viss terräng som inbjuder till hopp kan förekomma.
  • Röd: AVANCERAD. Cykelleder som kan vara smala och stökiga med brantare partier, eller smalare vägar med terräng som ställer krav på fart- och luftkontroll från åkaren. En hel del hopp kan förekomma.
  • Svart: EXPERT. Cykelleder som ofta är branta, smala och stökiga med mycket kurvor och hopp. Lederna ställer stora krav på både fart och luftkontroll från åkaren.

Vid övrig cykling används symbolskylten för cykel.

Rund grön skylt med piktogram för cykling.
Rund blå skylt med piktogram för cykling.
Rund röd skylt med piktogram för cykling.
Rund svart skylt med piktogram för cykling.

Symbolskyltar – sommar

Skyltarna används för att informera och skylta för barmarksaktiviteter. Skyltarna placeras på stolpmodul A och ska vara 17 cm breda. Förbuds- och varningsskylt samt textskylt ska vara 30 cm breda.

Skyltarna har vit kant och vit symbol på mörkgrön botten (CMYK: 73/36/61/25).

Rund mörkgrön skylt med piktogram för cykling.
Rund mörkgrön skylt med piktogram för rullskidåkning.
Rund mörkgrön skylt med piktogram för löpning.
Rund mörkgrön skylt med piktogram för gående.
Rund mörkgrön skylt med piktogram för ridning.
Rund mörkgrön skylt med piktogram för utegym.
Rund mörkgrön skylt med piktogram för hund.
Rund mörkgrön skylt med piktogram för vandring.
Rund mörkgrön skylt med piktogram för rastplats.
Rund mörkgrön skylt med piktogram för vindskydd eller raststuga.
Rund mörkgrön skylt med piktogram för eldning.
Rund mörkgrön skylt med piktogram för vattenkran.
Rund mörkgrön skylt med piktogram för utedass.
Rund mörkgrön skylt med piktogram för toalett.
Rund mörkgrön skylt med piktogram för funktionshindrad.
Rund mörkgrön skylt med piktogram för fyrhjuling.
Rund mörkgrön skylt med piktogram för bil.
Rund mörkgrön skylt med vitt Östersundshjärta.

Symbolskyltar – vinter

Skyltarna används för att informera och skylta för vinteraktiviteter. Skyltarna placeras på stolpmodul A och ska vara 17 cm breda. Förbuds- och varningsskylt samt textskylt ska vara 30 cm breda.

Skyltarna har vit kant och vit symbol på mörkturkos botten (CMYK: 82/31/27/9).

Rund turkos skylt med piktogram för längdskidåkning.
Rund turkos skylt med piktogram för turåkning.
Rund turkos skylt med piktogram för hund.
Rund turkos skylt med piktogram för snöskoter.
Rund turkos skylt med piktogram för vattenkran.
Rund turkos skylt med piktogram för funktionshindrad.
Rund turkos skylt med piktogram för toalett.
Rund turkos skylt med vitt Östersundshjärta.

Symbolskyltar – pilar

Skyltarna finns för att visa färdriktning. Pilarnas position ska riktas antingen höger, vänster eller uppåt. Pilen ska alltid kompletteras i samma färg som aktuell symbolskylt.

Mörkgrön symbol för pil.
Turkos symbol för pil.
Grön symbol för pil.
Blå symbol för pil.
Röd symbol för pil.
Svart symbol för pil.

Symbolskyltar – förbud

Förbudsskyltar ska användas endast där det är nödvändigt. Underlag för skyltens användning ska finnas. Förbuds- och varningsskylt samt textskylt ska vara 30 cm breda.

Förbudsskylt för cykling.
Förbudsskylt för ridning.

Symbolskyltar – varning

Varningsskyltar används vid behov och där risk för annan fara förekommer. Varningsskylt samt textskylt ska vara 30 cm breda.

Varningsskylt för annan fara.
Varningsskylt för vägkorsning.
Varningsskylt för cyklister.
Varningsskylt för ridande.
Varningsskylt för gångtrafikanter.

Infoskyltar

Mindre infoskyltar – exempel

Textstorleken på infoskylten ska vara minst xx mm hög och fylla ut skylten så att vänster- och högermarginalen inte är mindre än 15 mm eller mer än 25 mm. Skyltarna placeras på stolpmodul A och ska vara 17 cm breda. Infoskylten ska alltid kompletteras i samma färg som aktuell symbolskylt.

Mörkgrön skylt med texten "Östbergets naturstig".
Mörkgrön skylt med texten "1 kilometer".
Ljusgrön skylt som signalerar svårighetsgrad lätt med texten "Superlätta banan".
Blå skylt som signalerar svårighetsgrad medelsvår med texten "Blåsningen".
Röd skylt som signalerar svårighetsgrad avancerad med texten "Röda faran".
Svart skylt som signalerar svårighetsgrad expert med texten "Blåsningen".

Infoskyltar – tillägg till förbuds- och varningsskyltar – exempel

Textstorleken på infoskylten ska vara minst xx mm hög och fylla ut skylten så att vänster- och högermarginalen inte är mindre än 15 mm eller mer än 25 mm. Skyltarna placeras på stolpmodul A och ska vara 17 cm breda.

Varningsskylt med exempel på text om cyklister i hög fart.

Större infoskyltar – exempel

Beroende på vilken aktivitet som informeras väljs antingen blå eller grön profil, utgå ifrån huvudsäsongen. Samtliga skyltar ska alltid ha sidfot med Östersunds-silhuetten.

Den vänstra ytan i sidfoten kan nyttjas för placering av logotyper från till exempel samarbetspartners eller projektlogotyper.

Logotypen för Östersunds kommun ska alltid finnas med på skyltarna.

Primärt ska en stående version användas, placerad på en vit platta med skugga som sticker ner från skyltens överkant. I dessa fall placeras en vit version av Östersundslogotypen i den högra ytan i sidfoten.

Om det av utrymmesbrist eller andra skäl inte passar att placera logotypen för Östersunds kommun i topp, så placeras en liggande vit version av den logotypen i den högra ytan i sidfoten. I dessa fall används inte Östersundslogotypen.

Skylt som visar åkriktning, längd på spåret samt att det är tillåtet med hund.Förstora bilden

210 x 300 mm

Skylt för Östbergets naturstig som även förklarar allemansrätten i korthet.Förstora bilden

350 x 500 mm

Skylt som förklarar att betalspåret upphör. Olika piktogram visar vad som är förbjudet i spåret.Förstora bilden

350 x 700 mm

Skylt för motionsspår som förklarar att du får ta med hunden i spåret samt vad som gäller kring det. Olika piktogram visar vad som är förbjudet i spåret.Förstora bilden

500 x 700 mm

Skylt för Lillsjöns naturreservat som även förklarar vilka regler som gäller. QR-koder för att läsa mer och se karta.Förstora bilden

500 x 700 mm

Kartskyltar

Beroende på vilken aktivitet som informeras väljs antingen blå eller grön profil, utgå ifrån huvudsäsongen. Samtliga skyltar ska alltid ha sidfot med Östersunds-profilen. Den vänstra ytan i sidfoten kan nyttjas för placering av logotyper från till exempel samarbetspartners eller projektlogotyper.

Kartskyltarna har till uppgift att visa aktuell led eller spår. Bifoga alltid teckenförklaring.

Kartskyltarna kan även då det är relevant innehålla pictogramskyltar för att ytterligare beskriva ledens/spårets funktionalitet och nyttjande.

Skylt med karta över Östbergets naturstig. Piktogram med teckenförklaringar beskriver ledens funktionalitet och nyttjande.Förstora bilden

500 x 700 mm

Skylt med karta över downhillbanor. Färger för svårighetsgrad samt piktogram med teckenförklaringar beskriver banornas funktionalitet och nyttjande.Förstora bilden

1000 x 1500 mm

Skylt med karta över skidspåret i Lit. Piktogram med teckenförklaringar beskriver spårets funktionalitet och nyttjande.Förstora bilden

1000 x 1500 mm

Skylt med karta över kommunens betalspår för längdskidor. Piktogram med teckenförklaringar beskriver spårens funktionalitet och nyttjande.Förstora bilden

1500 x 2250 mm

Skylt med karta över kommunens cross-country cykelled. Piktogram med teckenförklaringar beskriver ledens funktionalitet och nyttjande.Förstora bilden

1500 x 2250 mm

Områdesskyltar

Skylt med text, samt illustration eller karta som beskriver ett område.

Storleken ska minst vara i storleken 700x1000 mm / 1000x700 mm. Övriga storlekar finns listade i skyltmodulsystemet.

Skylt med text samt illustration som beskriver området Östersunds skidstadion.Förstora bilden
Skylt med text samt karta som ger en överblick av kommunens samtliga motionsspår.Förstora bilden
Skylt med text samt karta som beskriver natur- och kulturstigar på Frösön.Förstora bilden

Spårmarkeringsskyltar

Samtliga skyltar ska vara 17 cm breda och vara i profilfärger för vinter. Tvåfärgad romb används för markering av elljusspår, där den gula halvan är symbol för belysning.

Östersunds Skidstadion

Skylt för motionsspår på 2,7 km med tvåfärgad romb i blått och gult. Färgerna indikerar dels längden på spåret samt att spåret har belysning.

Rannåsen

Skylt för motionsspår på 5 km med enfärgad romb i gult. Färgen på romben indikerar längden på spåret. Att hela romben har samma färg indikerar att spåret inte har belysning.

Spikbodarna

Skylt för motionsspår på 2,5 km med enfärgad romb i rött. Färgen på romben indikerar längden på spåret. Att hela romben har samma färg indikerar att spåret inte har belysning.

Torråsen

Skylt för motionsspår på 1 km med enfärgad romb i rött. Färgen på romben indikerar längden på spåret. Att hela romben har samma färg indikerar att spåret inte har belysning.

Lugnvik

Skylt för motionsspår på 2,4 km med tvåfärgad romb i blått och gult. Färgerna indikerar dels längden på spåret samt att spåret har belysning.

Lövsta

Skylt för motionsspår på 2,4 km med tvåfärgad romb i blått och gult. Färgerna indikerar dels längden på spåret samt att spåret har belysning.

Östberget

Skylt för motionsspår på 2,2 km med tvåfärgad romb i rött och gult. Färgerna indikerar dels längden på spåret samt att spåret har belysning.

Brunflo

Skylt för motionsspår på 2,2 km med tvåfärgad romb i rött och gult. Färgerna indikerar dels längden på spåret samt att spåret har belysning.

Lit

Skylt för motionsspår på 2,1 km med tvåfärgad romb i blått och gult. Färgerna indikerar dels längden på spåret samt att spåret har belysning.
Sidan uppdaterad 2024-05-29