Byggnadsminnen i vår kommun

Ett byggnadsminne är en byggnad med synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Det kan också vara en byggnad som ingår i ett bebyggelseområde med synnerligen högt kulturhistoriskt värde.

Sommarhagen i vinterskrud

Sommarhagen i vinterskrud

Byggnadsminnen i Östersunds kommun

Brunflo

 • Brunflo station, Brunflo-Änge 1:53
 • Ställverk vid Brunflo station, Brunflo-viken 2:10
 • Karolinerladan, Singsjölandet 1:8

Frösön

 • Sommarhagen, Valla 6:43
 • Mickelsgård, Valla 8:20
 • Frösö kyrkskola, Valla 4:1
 • Collegiebostaden, Stocke 1:12
 • Scolarebostaden, Stocke 1:8

Östersund

 • Gamla biblioteket, Biblioteket 1
 • Gamla teatern, Logen 3
 • Telehuset, Postiljonen 6
 • Östersunds centralstation, Söder 1:16
 • Östersunds tennishall, Tennishallen 1
 • Norrlands artilleriregemente, Artilleristen 1
 • Länsresidenset Östersund Landshövdingen 1
 • Östersunds rådhus, Lagboken 3
 • Gamla skolan, Contubernium 1-4
 • A4 Campus Östersund, Artilleristen 1

Landsbygd

 • Böröns kyrkbåthus Kyrkbåthuset samfundet, Börön 1:2, 8:2 S:2
 • l-Svens, Börön 4:1
 • Fjällandets badhus, Fjällandet S:4
 • Boningshus och ryttarhärbre med flera Lungre 1:2
 • Smedja och saltpeterbod, Lungre 1:10O
 • Optands krigsflygfält, Optand 12:1 m.fl.
 • Torvalla 3:4

Ändra byggnadsminnesförklarad byggnad

För att ändra på en byggnad som är byggnadsminnesförklarad behöver du tillstånd från Länsstyrelsen.

Det är Länsstyrelsen, i samråd med fastighetsägaren, som beslutar att en byggnad eller annan miljö ska skyddas som byggnadsminne. I beslutet anges vilka delar som är skyddade och som behöver tillstånd för att ändras.

Det finns också statligt ägda byggnadsminnen som regeringen beslutar om. Tillstånd till ändringar av dessa hanteras av Riksantikvarieämbetet.

Byggnadsminnen och kulturmiljölagen

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader berättar om och hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen samt människors livsvillkor och synsätt i olika tider. För att även kommande generationer ska kunna ta del av detta kulturarv kan byggnader eller bebyggelsemiljöer skyddas som byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen.

Sidan uppdaterad 2024-03-04