Ansök om ny, eller ändringar i detaljplan

Här hittar du information om hur du gör om du vill att kommunen ska göra en ny, ändra en befintlig, eller upphäva en detaljplan. Det kallas att ansöka om planbesked.

Ett planbesked är ett mycket tidigt principbeslut och innebär endast att kommunen beslutar om vi ska inleda en planläggning för det aktuella området eller inte.

Ett positivt planbesked innebär alltså bara att planprocessen kan starta. Planen måste sedan antas och vinna laga kraft vid planprocessens slut för att man ska få börja bygga.

Läs mer om planprocessen.

Så ansöker du om planbesked

För att ansöka om planbesked använder du blanketten Ansökan om planbesked. Kom ihåg att fylla i alla uppgifter och skicka med alla handlingar.

Om ansökan inte är komplett får du meddelande av oss om vad du behöver komplettera med.

Vad kostar ett planbesked?

Hur mycket ett planbesked kostar beror på hur komplext ärendet är. Det är svårt att säga en exakt siffra på förhand, kostnaden kan variera från några tusen upp till strax över 30 000 kronor. För myck et stora ärenden kan det kosta mer än så.

Ett avvisat planbesked kostar 8 352 kronor (Alltså 75 % av kostnaden för ett positivt beslut, kostnad för 2024).

Ett positivt planbesked kan kosta 11 136 kronor - 34 800 kronor (kostnad för 2024).

Du får besked om kostnad efter att du lämnat in ansökan

​När du skickat in din ansökan om planbesked kontaktar vi dig för att meddela vad just ditt planbesked kommer att kosta. Om du får ett positivt planbesked tillkommer kostnaderna för själva planläggningen.

Avgifter för upprättande av detaljplaner och områdesbestämmelser Pdf, 102.8 kB.

För att ansöka om planbesked kan du gå in på vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder och välja Ansökan om planbesked. Fyll i alla uppgifter och skicka med alla handlingar direkt i e-tjänsten.

Om du drar tillbaka din ansökan

​Om du vill dra tillbaka din ansökan om planbesked tar vi betalt per timme vi lagt ner på din ansökan. Kostnaden blir dock aldrig större än för ett avvisat planbesked, se ovan.

Vad händer med min ansökan?

Det är miljö- och samhällsnämnden som beslutar om att säga ja eller nej till din ansökan om planbesked.

När vi fått in din ansökan bedömer våra planhandläggare på samhällsbyggnads­förvaltningen den och sammanställer sedan ett förslag till beslut som miljö- och samhälls­nämnden ska ta ställning till.

Om förvaltningen föreslår ett negativt planbesked får du ta del av förslaget innan nämnden fattar beslut om det.

Hur länge tar det?

Kommunen tar beslut om planbesked inom fyra månader från det att vi fått in en komplett ansökan av dig.

Sidan uppdaterad 2024-01-11