Detaljplanering

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får göra inom ett specifikt markområde.

Detaljplanen styr hur marken får användas (till exempel om marken ska användas till bostäder, handel, kontor, park eller något annat), vilken storlek det får vara på hus, hur höga husen får vara, hur långt det får vara från hus till tomtgräns, rättigheter att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark, bland annat.

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny. De flesta detaljplaner finns i tätorterna, och i vissa fritidshusområden.

Detaljplaner antas antingen av miljö- och samhällsnämnden, eller av kommunfullmäktige om det är en stor eller viktig plan.

Tyck till om detaljplaner

Som medborgare eller sakägare har du rätt att tycka till om ett förslag till detaljplan. Det kan du göra under samrådsfasen, och under granskningsfasen i planprocessen.

Läs mer om aktuella detaljplaner som du kan tycka till om

Läs mer om planprocessens faser

Detaljplanerade områden i Östersund

Om du vill veta vilka områden i Östersunds kommun som är detaljplanerade så kan du leta bland våra klara detaljplaner.

Läs mer om klara detaljplaner

Planbesked

Om du vill att kommunen ska upprätta en detaljplan ska du ansöka om planbesked.

Läs mer om att ansöka om planbesked

Vad kan du förvänta dig av oss?

I vår servicedeklaration beskriver vi vad du som medborgare kan förvänta dig av oss. Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Sidan uppdaterad 2024-07-04