Klara detaljplaner

Stora delar av centrala Östersund, centrala Frösön och vissa delar av tätorterna inom Östersunds kommun är så kallade detaljplanerade områden. Det innebär att detaljplaner bestämmer var du får placera hus, hur höga husen får vara och vad de får användas till.

Hitta detaljplan

Alla detaljplaner har inte blivit digitaliserade och publicerade här än. Om du letar efter en detaljplan som inte finns här, eller är osäker på om ett område är detaljplanerat kan du kontakta kundcenter på 063-14 30 00 så får du hjälp. Du kan även mejla till kundcenter@ostersund.se

Gällande detaljplaner finns i e-tjänsten Gällande detaljplaner

Detaljplanerna är grupperade utifrån följande områden:

 1. Brunflo
 2. Landsbygd
 3. Staden
 4. Frösön
 5. Lit
 6. Lugnvik
 7. Odenskog
 8. Söder
 9. Torvalla och Ope
 10. Norr
 11. Odensala
 12. Odenslund
 13. Karlslund
 14. Körfältet
karta över Östersund med stadsdelarna inritade.

Detaljplanens innehåll

En detaljplan eller områdesbestämmelser ska enligt plan- och bygglagen innehålla:

 1. Plankarta som anger bestämmelserna för marken. Det handlar om vad marken ska användas till (bostäder, gata, etc.) och egenskaper (antal våningar, exploaterings­grad etc.). Bestämmelserna kan vara mer eller mindre detaljerade, beroende på syftet med planen.
 2. Planbeskrivning som redovisar planens förutsättningar, syften och motiv.
 3. Genomförandebeskrivning som redovisar ekonomiska, tekniska, organisatoriska och fastighetsrättsliga åtgärder för att genomföra planen.
 4. Illustrationer i form av planbild, perspektivritningar, foton, med mera. Hjälper till att underlätta förståelsen för planen.
 5. Miljökonsekvensbeskrivning som redovisar vilka konsekvenser för miljön och människors hälsa som planen medför. Behövs endast i de fall planen får betydande påverkan på miljön.

Detaljplaner kan vara olika gamla och är ofta svåra att tolka. Om du vill veta vad som står i en specifik plan eller hur det påverkar eventuella bygg- eller förändringsprojekt som du vill göra så kan du alltid kontakta vårt kundcenter för hjälp.

Sidan uppdaterad 2023-11-30