Byggnadsminnen Östersunds centrum

Här hittar du bilder på de byggnader Östersunds centrum som är byggnadsminnen.

Byggnadsminnen

Ett byggnadsminne är en byggnad med synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Byggnadsminnen berättar om historiska skeenden och hur samhället över tid förändrats. Berättelserna rymmer även specifika händelser och enskilda personers historia.

Läs mer om byggnadsminnen på sidan Byggnadsminnen i vår kommun.

Kyrkliga kulturminnen

Kyrka med gul och vit puts.Förstora bilden

Gamla kyrkan. Invigd på nyårsdagen 1846. Arkitekt Fredrik Magnus Bäck.

Statliga byggnadsminnen

Byggnad i två våningar i gul puts med vita detaljer.Förstora bilden

Länsresidenset 1845-1848. Arkitekt Johan Adolf Hawerman.

Byggnadsminnen

Gulmålad träbyggnad i två våningar.Förstora bilden

Kvarter Contubernium. Elementarläroverket 1849. Före detta Gamla skolan, nu Turistbyrån. Arkitekt Carl Gustaf Blom-Carlsson.

Hus i i tre våningar i gul puts med vita detaljer, svart plåttak med takkupor.Förstora bilden

Kvarter Logen 3. Godtemplarhuset 1884. Gamla teatern. Ritningar av byggmästare LR Bergström.

Tegel hus i flera båningar med grönt plåttak med takkupor. Fönster med flera rutor och vita spröjs.Förstora bilden

Kvarter Postiljonen 6. Post- och Telegrafhuset, 1911-12. Arkitekt Gustaf Hermansson.

Byggnad i brunt tegel med orange tegeltak med stora och små takkupor. Förstora bilden

Kvarter Biblioteket 1. 1910. Arkitekt Frans B Wallberg. Nu Ahlbergshallen.

Östersunds rådhus. Byggnad i brunt tegel, orange tak med ett torn i grönt.Förstora bilden

Kvarter Lagboken 3, 1912. Östersunds rådhus. Arkitekt Frans B Wallberg.

Stenbyggnad i gul puts i tre våningar. Förstora bilden

Kvarter Artilleristen 1. Kanslihus och kaserner, A4, 1893. Arkitekt Erik Josephson. Det största byggnadsminnet i centrum är före detta Jämtlands Artilleriregemente, A4, som omfattar totalt 14 byggnader. Nu Campus Östersund.

Låg byggnad i trä, gulmålad.Förstora bilden

Kvarter Artilleristen 1. Campusvägen.

Stenbyggnad i gul puts runt en grön gräsmatta...Förstora bilden

Kvarter Artilleristen 1. Kaserngård, nu Studentplan.

Sidan uppdaterad 2024-02-23