Ångsta skola

Ånsta skola är en F-6-skola med fritidshem och vi arbetar med inställ­ningen "alla barn är allas barn".

Ångsta skola utifrån

Aktuellt just nu

Presentation inför inskolningen

Ångsta skola och fritidshem 2021/2022 Powerpoint, 2.6 MB.

Frånvaroanmälan

Anmäl frånvaro mellan 07.30-08.00 varje från­varodag om du inte kommit överens med skolan om något annat.

Skolmåltider

Vår skolmat ska smaka gott, vara närings­riktig och tillagad på ett säkert och hållbart sätt.

Skolskjuts och ungdomskort

Elever som bor långt från skolan har rätt till skolskjuts. Dessutom har alla barn och unga mellan 6 och 19 år gratis buss­kort (ungdoms­kort).

Ledighet

Om elever vill vara ledig under ter­minen måste vårdnadshavare ansöka om det. Skolan gör en bedömning i varje enskilt fall.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-09-29