Hälsa och trygghet

I varje skolverksamhet i Östersunds kommun bedrivs ett elevhälsoarbete. Förutom att man på varje skola ständigt strävar efter ett gott hälsoklimat och i och med det gör många elevhälsoinsatser, så finns i varje verksamhet en lokal organisation kallad Elevhälsoteam (EHT).

Elevhälsoteam Treälvsskolan

EHT består av ansvarig rektor, förskolans/skolans specialpedagog och personal från den centralt organiserade enheten Barn- och elevhälsan. Nedan kan du se vilka som finns med i vårt elevhälsoteam:

Rektor Mia Gidlund 073-2751035
Rektor Erika Dahlqvist 072-238 45 94
Speciallärare Karin Stenmark-Nässén 070-3577314
Skolkurator Rita Knuting 070-5390258
Skolsköterska Lena Wessén 073-0914772
Skolpsykolog Birgitta Hanson 070-3802264
Logoped elevhälsan Maud Odin
Skolläkare Kalle Maripuu

Barn- och elevhälsan

I Östersunds kommun finns en samlad organisation för skolhälsovård och elevvård, enheten Barn- och elevhälsan. Enheten är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och arbetar mot förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, Jämtlands gymnasieförbund samt fristående skolor och kooperativ.

I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlings­kompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Drogpolicy

Treälvsskolans drogpolicyPDF

Likabehandlingsplan

Treälvsskolans likabehandlingsplanPDF

Plan mot hot och våld

Treälvsskolans plan mot hot och våldPDF

Friendsarbete på Treälvsskolan

Vi vill att Treälvsskolan ska ha en trygg miljö, fri från mobbning och andra kränkningar.
Vi arbetar mycket med dessa frågor och vill hela tiden bli bättre i vårt förebyggande arbete. För att stödja oss i detta arbeta har vi haft utbildning av Friends .

Försäkringar

Alla barn som går i Östersunds kommuns grundskolor och förskolor inklusive fristående skolor och förskolor är försäkrade för olycksfallsskador.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-08-12