Kontakta oss

Tavelbäcksskolan ligger i stadsdelen Odensala i östra delen av Östersund. Skolan är en F-6-skola med fritidshem och fritidsklubb. Totalt går det cirka 254 elever på skolan och skolan har en uteprofil.

Personal

Expeditionen

Rektor

Nina Wennberg Brandt
063-14 34 54, 072-221 81 43

Skoladministratör

Arbetslag

Förskoleklass Oden

070-201 32 75
Viveka Nilsson. Margareta Nilsson, Suzannah Andersson Owén

Årskurs 1 Midgård (våning 2)

070-598 72 82
Annika Zackrisson, Therese Månsson, Eva Sandström Hansson, Yvonne Jonsson

Årskurs 2 Midgård (våning 1)

070-597 62 29
Veronica Svensson, Eva Dahlin, Eva Grundén

Årskurs 3 Midgård (våning 2)

070-598 72 82
Anna Söderholm, Eva Johansson

Årskurs 4 Röda skolan (våning 1)

070-604 15 65
Daniel Åsell, Peo Danielsson

Årskurs 5 Paviljongen

076-103 41 45
Benny Östlund, Fredrik Boije

Årskurs 6 Röda skolan (våning 2)

070-604 15 65
Stefan Söderqvist, Cecilia Hjelm, Emilia West

Övrig personal

Specialpedagog

Mia Bák

076-111 38 46

Idrottslärare

Ante Danielsson

Mikko Scheffer

070-206 97 51

Slöjdslärare textil samt trä och metall

Anne Siivola

Kök

073-270 75 36

Om skolan

Utomhuspedagogik

Skolans profil är utomhuspedagogik. Naturen är en av Jämtlands läns största resurser. Att vara ute i naturen ger en större förståelse för miljön. Barn lär sig bättre i den naturliga miljön, då de får möjlighet att använda flera sinnen i inlärningen.

Ett hållbart samhälle bygger på miljömedvetenhet hos varje individ. Miljömedvetna elever och pedagoger bidrar till att denna resurs bibehålls och utvecklas så att fler kan ta del av den. Hälsan förbättras genom att vi är aktiva och rör på oss som ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten.

Arbetsmiljön för alla anställda och elever förbättras då vi får en större arena, där alla har möjlighet att såväl fysiskt som psykiskt förbättra sin arbetssituation. Mötet utanför klassrummet är en viktig social funktion som befrämjar relationen elev-lärare-samhälle.

"Gå ut för att lära in
gå in för att lära ut"
(Johann Amos Comenius, 1592-1670)

Definition av utomhuspedagogiken

"Utomhuspedagogik" är ett arbetssätt där man flyttar delar av skolans vardag ut i närmiljön. Utomhuspedagogik innebär därmed regelmässig aktivitet utanför klassrummet.

Arbetssättet ger eleverna anledning till att ta alla sina sinnen i bruk så att de får personliga och konkreta erfarenheter i mötet med verkligheten.

Arbetssättet ger plats för ämnesanknutna aktiviteter, spontana utmaningar och lek, nyfiket sökande, fantasi, upplevelser och social samvaro.

Utomhuspedagogik handlar om att aktivera alla skolämnen i en integrerad undervisning där uteverksamhet och inneverksamhet är nära sammanknutna, när eleverna lär om verkligheten i verkligheten; d.v.s. om naturen i naturen, om samhället i samhället och om närmiljön i närmiljön."
(Arne Jordet 1998).

På Tavelbäcksskolan har vi tre pedagoger som utbildats i äventyrs­pedagogik.

Besöksadress

Slåttervägen 1
832 61 Östersund

Postadress

Östersunds kommun
Tavelbäcksskolan
831 82 Östersund

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-09-22