Vårt lärande

Digitalisering, Flerspråkighet och Systematiskt Kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med.

Vallaskolans Systematiska kvalitetsarbete

Under uppdatering

Vallaskolans värdegrund

Genom att vi alla, elever, föräldrar och personal, tar ett gemensamt ansvar för och arbetar i enlighet med vår värdegrund, så skapar vi en lärmiljö som utgör grunden för trygghet och studiero. Under vårterminen 2023 pågår ett revideringsarbete med vårt värdegrundsdokument på skolan.

Ämnesplaner, årskursvis

Ämnesplanerna beskriver vilka områden som tas upp i undervisningen, vilka mål vi arbetar mot och vilka kunskapskrav/kravnivåer som bedömningen av elevernas kunskaper och färdigheter utgår från. Revidering av våra ämnesplaner pågår under vårterminen 2023.

Ämnesplaner förskoleklass

Obs! Nya ämnesplaner är på gång, de läggs upp här när de är färdiga

Samtliga ämnen för förskoleklass i ett dokument

Ämnesspecifika planer
Bild
Idrott och hälsa
Matematik
Modersmål (vid behov kontakta modersmålsenheten)
Musik
Svenska
Svenska som andraspråk

Ämnesplaner årskurs 1

Obs! Nya ämnesplaner är på gång, de läggs upp här när de är färdiga

Samtliga ämnen för årskurs 1 i ett dokument

Ämnesspecifika planer
Bild
Idrott och hälsa
Matematik
Modersmål (vid behov kontakta modersmålsenheten)
Musik
Naturorienterande ämnen
Samhällsorienterade ämnen
Svenska
Svenska som andraspråk
Teknik

Ämnesplaner årskurs 2

Obs! Nya ämnesplaner är på gång, de läggs upp här när de är färdiga

Samtliga ämnen för årskurs 2 i ett dokument

Ämnesspecifika planer
Bild
Idrott och hälsa
Matematik
Modersmål (vid behov kontakta modersmålsenheten)
Musik
Naturorienterande ämnen
Samhällsorienterade ämnen
Svenska
Svenska som andraspråk
Teknik

Ämnesplaner årskurs 3

Obs! Nya ämnesplaner är på gång, de läggs upp här när de är färdiga

Samtliga ämnen för årskurs 3 i ett dokument

Ämnesspecifika planer
Bild
Engelska
Idrott och hälsa
Matematik
Modersmål (vid behov kontakta modersmålsenheten)
Musik
Naturorienterande ämnen
Samhällsorienterade ämnen
Slöjd
Svenska
Svenska som andraspråk
Teknik

Ämnesplaner årskurs 4

Obs! Nya ämnesplaner är på gång, de läggs upp här när de är färdiga

Samtliga ämnen för årskurs 4 i ett dokument

Ämnesspecifika planer
Bild
Engelska
Idrott och hälsa
Matematik
Modersmål (vid behov kontakta modersmålsenheten)
Musik

Naturorienterande ämnen
Biologi
Fysik
Kemi

Samhällsorienterade ämnen
Geografi
Historia
Religionskunskap
Samhällskunskap
Slöjd
Svenska
Svenska som andraspråk
Teknik

Ämnesplaner årskurs 5

Obs! Nya ämnesplaner är på gång, de läggs upp här när de är färdiga

Samtliga ämnen för årskurs 5 i ett dokument

Ämnesspecifika planer
Bild
Engelska
Idrott och hälsa
Matematik
Modersmål (vid behov kontakta modersmålsenheten)
Musik

Naturorienterande ämnen
Biologi
Fysik
Kemi

Samhällsorienterade ämnen
Geografi
Historia
Religionskunskap
Samhällskunskap
Slöjd
Svenska
Svenska som andraspråk
Teknik

Ämnesplaner årskurs 6

Obs! Nya ämnesplaner är på gång, de läggs upp här när de är färdiga

Samtliga ämnen för årskurs 6 i ett dokument

Ämnesspecifika planer
Bild
Engelska
Hem- och konsumentkunskap
Idrott och hälsa
Matematik
Moderna språk
Modersmål (vid behov kontakta modersmålsenheten)
Musik

Naturorienterande ämnen
Biologi
Fysik
Kemi

Samhällsorienterade ämnen
Geografi
Historia
Religionskunskap
Samhällskunskap
Slöjd
Svenska
Svenska som andraspråk
Teknik

Ämnesplaner årskurs 7

Obs! Nya ämnesplaner är på gång, de läggs upp här när de är färdiga

Samtliga ämnen för årskurs 7 i ett dokument

Ämnesspecifika planer
Bild
Engelska
Hem- och konsumentkunskap (läses ej enligt timplan åk 7)
Idrott och hälsa
Matematik
Moderna språk
Modersmål (vid behov kontakta modersmålsenheten)
Musik

Naturorienterande ämnen
Biologi
Fysik
Kemi

Samhällsorienterade ämnen
Geografi
Historia
Religionskunskap
Samhällskunskap
Slöjd
Svenska
Svenska som andraspråk
Teknik

Ämnesplaner årskurs 8

Obs! Nya ämnesplaner är på gång, de läggs upp här när de är färdiga

Samtliga ämnen för årskurs 8 i ett dokument

Ämnesspecifika planer
Bild
Engelska
Hem- och konsumentkunskap
Idrott och hälsa
Matematik
Moderna språk
Modersmål (vid behov kontakta modersmålsenheten)
Musik

Naturorienterande ämnen
Biologi
Fysik
Kemi

Samhällsorienterade ämnen
Geografi
Historia
Religionskunskap
Samhällskunskap
Slöjd
Svenska
Svenska som andraspråk
Teknik

Ämnesplaner årskurs 9

Obs! Nya ämnesplaner är på gång, de läggs upp här när de är färdiga

Samtliga ämnen för årskurs 9 i ett dokument

Ämnesspecifika planer
Bild
Engelska
Hem- och konsumentkunskap
Idrott och hälsa
Matematik
Moderna språk
Modersmål (vid behov kontakta modersmålsenheten)
Musik

Naturorienterande ämnen
Biologi
Fysik
Kemi

Samhällsorienterade ämnen
Geografi
Historia
Religionskunskap
Samhällskunskap
Slöjd
Svenska
Svenska som andraspråk
Teknik

Sidan uppdaterad 2023-01-11