Bringåsens skola

Bringåsens skola hittar du 13 kilometer öster om Östersund. Skolan ligger naturskönt med skogen inbegripen i skolgården och omfattar förskoleklass och årskurserna 1-6.

Bringåsens skola

Frånvaroanmälan

Anmäl frånvaro innan 07.45 varje från­varodag om du inte kommit överens med skolan om något annat.

Skolmåltider

Vår skolmat ska smaka gott, vara närings­riktig och tillagad på ett säkert och hållbart sätt.

Skolskjuts och ungdomskort

Elever som bor långt från skolan har rätt till skolskjuts. Dessutom har alla barn och unga mellan 6 och 19 år gratis buss­kort (ungdoms­kort).

Ledighet

Om elever vill vara ledig under ter­minen måste vårdnadshavare ansöka om det. Skolan gör en bedömning i varje enskilt fall.

Sidan uppdaterad 2023-03-20