Mimergården

Mimergården

Skolan Mimergården finns i Torvalla, cirka åtta kilometer från centrala Östersund. Skolan är en F-5 skola med åldershomogena grupper samt fritidshem och grundsärskola för barn 6-17 år.

Sidan uppdaterad 2018-07-16