Vårt lärande

Digitalisering, Flerspråkighet och Systematiskt Kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med.

Vi jobbar dessutom med egna utvecklingsprojekt - se nedan!

Här kan du läsa mer om kommunens kvalitetsarbete.

Att skriva sig till läsning (ASL)

Arnljotskolan har ett gemensamt utvecklingsområde ”Att skriva sig till läsning” som förkortas ASL. Det är ett samarbete mellan förskoleklass, årskurs ett och årskurs två.

Arne Trageton, norsk forskare och pedagog, är upphovsman till ASL, som är ett språkutvecklande arbetssätt för barns skriv- och läslärande. Dator används som skrivhjälpmedel. Arbetssättet har fokus på barnens berättarlust och språkutveckling. Pedagogen möter och utmanar varje elev där den befinner sig.

Vill du veta mer om ASL?
Här finns ett sammanställt informationsbladPDF!

Normkritiskt förhållningssätt

Arnljotskolan har startat upp ett gemensamt arbetsområde med fokus på normkritiskt tänkande.

Programmering

Under ht 2017 har vi börjat arbeta med programmering i åk 2 och förskoleklass i första hand.
Från och med 1 juli 2018 kommer detta att vara obligatoriskt för alla elever i grundskolan.

Sidan uppdaterad 2018-03-08