Lugnviksskolan

Lugnviksskolan är en F-9 skola med cirka 370 elever. Skolan är belägen i Östersunds norra del, med närhet till skog och sjö. I enheten ingår för­skole­klass, grundskola med tillhörande fritidshem och grundsärskolans senaredel.

skissbild över hur nya Lugnviksskolan ska se ut

Skissbild på hur "Nya" Lugnviksskolan ska se ut.

Aktuellt just nu

Skolbygget Östersund

Lugnviksskolan ska moderniseras och byggas ut. Byggprocessen startade sommaren 2021 och är nu i full gång. Den nya skolan ska vara klar till höstterminen 2023. Under byggtiden går elever i förskoleklass - åk 3 på före detta Odenslundsskolan, och elever i åk 4-9 i moduler vid Blomstergården.

Frånvaroanmälan

Anmäl frånvaro mellan 07.30-08.00 varje från­varodag om du inte kommit överens med skolan om något annat.

Skolmåltider

Vår skolmat ska smaka gott, vara närings­riktig och tillagad på ett säkert och hållbart sätt.

Skolskjuts och ungdomskort

Elever som bor långt från skolan har rätt till skolskjuts. Dessutom har alla barn och unga mellan 6 och 19 år gratis buss­kort (ungdoms­kort).

Ledighet

Om elever vill vara ledig under ter­minen måste vårdnadshavare ansöka om det. Skolan gör en bedömning i varje enskilt fall.

Sidan uppdaterad 2023-03-20