Fritidshem

Under den delen av skoldagen som du inte går i skolan kan du vara på fritidshemmet. Det gäller även på lov och studiedagar.

Fritidshemmet

Fritidshemmet är för dig som går årskurs F-6. Fritidshemmet är öppet vardagar från klockan 06.30 till skoldagens början och efter skol­dagens slut till 18.30. För barn i förskoleklass erbjuder vi fritidshem efter förskoleklassens slut, vanligen klockan 11.30 till 18.30.

Fritidshemmet är uppdelat i tre avdelningar, men som samarbetar i olika temagrupper. Avdelningarna samarbetar och slår ihop vid öppningar, stängningar och lov.

Om ert barn har behov av omsorg innan kl. 07.00 och efter 17.00, meddela senast 14 dagar innan.

Lägg närvaroschema och registrera frånvaro med Tempus Hemma

Kontakta fritidshemmet

Förskoleklass Oden

070-201 32 75

Margaretha Johnsson, Lena Einarsson, Hampus Adolfsson

Årskurs 1 Midgård (våning 2)

070-598 72 82

Marie Halvarsson, Åsa Persson, Yvonne Jonsson, Eva Sandström Hansson

Årskurs 2-3 Midgård (våning 1)

070-597 62 29

Liselotte Svanberg, Mikko Scheffer, Anton Andersson, Kina Mårtensson

Årskurs 4 Paviljongen

073-055 48 85

Peo Danielsson

Fritidsklubb

Från höstterminen det år eleven börjar i årskurs 4 finns också öppen fritidsverksamhet, så kallad fritidsklubb (åk 4 - 6) efter skolan. Det finns åtta fritidsklubbar i kommunen och det krävs ingen ansökan för att gå på fritidsklubben.

Mer om fritidsklubbarna

Sidan uppdaterad 2021-09-29