Fjällsamer

Renskötarna kom till vinterbeteslandet på förjulsvintern och vände tillbaka mot fjällen i mars-april.

Anledningarna till vinterflyttningarna mot trakterna omkring Staare kan ha varit flera. Bra tillgång till vinterbete var en viktig faktor, liksom att det var färre rovdjur än i fjälltrakterna. Dessutom var befolkningen i staden stor, och det fanns goda avsättningsmöjligheter för renkött och skinn. En annan hypotes är att flyttningarna var ett invant mönster sedan gammalt eftersom området i långa tider varit ”samiskt land”.

För de bofasta var det en stor händelse när samer och renar kom ner från fjällen på förvintern, och det arrangerades ofta besök hos samerna för att se hur de levde. Ibland hade samerna organiserade renuppvisningar och besökarna erbjöds åka ackja efter renarna mot en liten avgift. Under marknader såldes renkött och skinn på torget. Ibland gick renskötarnas barn i skolan på vinterlandet och i kyrkoböckerna finns flera uppgifter om vigslar, dop och begravningar från samernas vistelse på vinterlandet.

En brun ren som tittar bakåt.
Sidan uppdaterad 2024-06-11