Vinterbete

I trakterna omkring Staare finns gott om renbete och fortfarande betar renar på flera ställen inom kommunen de flesta vintrar.

Flera av de gamla vandringslederna går däremot inte längre att använda efter att vägnätet och järnvägen har byggts ut. Vattendragen är svåra att ta sig över med dåliga isar efter att älvarna reglerats i samband med vattenkraftsutbyggnaden. Framför allt är det renskötare från samebyarna norr om Staare som har varit, och fortfarande är, med sina renar på vinterbete nära Staare, men även renskötare från de södra samebyarna har sökt sig till området.

Platserna har framkommit i arkivmaterial och genom muntliga uppgifter i Gaaltjies studie.

Karta över samiska vinterbeten.

Området Brunflo – Centrala Östersund

Rannåsen - Furulund

I trakterna kring Rannåsen har samer bott och haft sina renar på vinterbete under vintrarna.

Kånkbacken

I trakterna av Kånkbacken har renskötande samer uppehållit sig i kortare tider när deras renar har betat under vintern (Elof Huss utredning 1959, Långmyren mellan Rannåsen och Furulund).

Nivsåsen (Nifsåsen)

Nivsåsen nämns i samband med vinterbete för renar (Elof Huss utredning 1959, Långmyren mellan Rannåsen och Furulund).

Lugnet

Vid Lugnet slog renskötande samer läger medan deras renar betade.

Lägden

Renskötande samer slog läger vid Lägden i Östersund där deras renar betade.

Brunfloskogen

Renskötande samer har uppehållit sig i trakterna kring Brunflo när deras renar har betat där vintertid.

Grytan

Vid områdena kring Grytans skjutfält finns bra vinterbete och renar betade tidigare ofta här.

Tubäcken, Brunflo

Renskötande samer har uppehållit sig med sina renar vid Tubäcken när renarna har betat där vintertid.

Lundkälen, Brunflo

Renskötande samer har uppehållit sig med sina renar vid Lundkälen när renarna har betat i området vintertid.

Torvalla, Ope, Optand, Brynje

Renskötande samer har uppehållit sig med sina renar i området omkring Torvalla, Ope, Optand och Brynje där renarna har betat vintertid.

Svartvitt foto på renhjord i skog.

Renhjord vid Östersund. © Oscar Olsson/ Jamtli fotosamling.

Området Lit - Kyrkås

Kläppe, Kyrkås

Renskötande samer har uppehållit sig i trakterna kring Kläppe i Kyrkås när deras renar har betat där vintertid. På 1800-talet förekom det även att samerna visade upp sina läger och renar för allmänheten när de var i trakterna.

Brunflo-Backen 1:99. Villa i vitt mexitegel och grön panel och gröna detaljer.

Renhjord vid Kläppe i Kyrkås. © Hallings foto/Jamtlis fotosamling.

Böle

Renskötande samer har uppehållit sig i trakterna kring Böle när deras renar har betat där vintertid. Ofta bodde de i tältkåtor men kunde även hyra in sig hos bofasta.

Husås

Renskötande samer har uppehållit sig i trakterna kring Husås när deras renar har betat där vintertid.

Hårkan

Renskötande samer har uppehållit sig i trakterna kring Hårkan när deras renar har betat där vintertid.

Området Frösön - Svartsjöarna

Svartsjöarna (Bilder från Svartsjöarna finns)

Området vid Svartsjöarna är känt som bra renbetestrakter. Flera renskötare har berättat om vintrar då de hade renarna i närheten av Svartsjöarna.

Gammal tall utan barr.

Finnmotallen. © Ewa Ljungdahl

Renlav.

Renlav. © Ewa Ljungdahl

Kungsgården, Kråkstaflo, Västbyn och Västerhus

Renskötande samer har uppehållit sig i trakterna kring Kungsgården, Kråkstaflo, Västbyn och Västerhus när deras renar har betat där vintertid.

Svartvitt foto på renhjord

Renhjord vid Kungsgården på Frösön. © Jamtli fotosamling

Sidan uppdaterad 2024-03-05