Sockensamer

"Sockenlapp" är ett historiskt begrepp som härstammar från Sockenlappsinstitutionen som etablerades i början av 1700-talet, och levde kvar till sent 1800-tal. Ordet "lapp" används inte i modernt språkbruk, därför används här termen sockensame.

En sockensame var en same som var anställd av en socken för att utföra vissa uppgifter, vanligen att avliva och flå främst hästar men även hundar och kattor. Andra arbetsuppgifter kunde vara att hålla bygden fri från varg och björn. Många sockensamer var skickliga hantverkare och försåg bönderna med bland annat rotkorgar och rep. Sockensamer hade ofta ord om sig att kunna bota sjukdomar både hos människor och djur samt vara synska. Sockensamen och hans familj var bofasta, vanligen bodde de i en stuga som socknen anvisade dem i utkanten av någon by eller på en allmänning. De hade ibland några renar och kanske en ko eller get.

Området runt Staare

Enligt kyrkoböckerna fanns sockensamer i flera av socknarna nära Staare, bland annat i Lit, Kyrkås och Sunne. Exakt vart dessa sockensamer hade sina bostäder är inte känt.

Sidan uppdaterad 2024-06-11