Staare

Det samiska namnet på Östersund är ’Staare’, som direkt översatt betyder ’Staden’.

I Staare finns en relativt stor samisk befolkning och samer har i alla tider haft olika ärenden dit. Trakterna runt Staare består av fina betesmarker där renar fortfarande betar vissa tider av året, och för inte så länge sedan flyttades renar mellan vinter- och sommarbete på Storsjöns is. I samband med det gjordes uppehåll både i Staare och på Frösön.

I området omkring Staare liksom i mellersta och norra Sverige i övrigt har det levt flera olika samiska befolkningsgrupper genom tiderna. Historien är brokig och befolkningsgrupperna har ibland blandats med varandra och kan vara svåra att skilja åt. Förhållandena har naturligtvis varit föränderliga både i tid och rum. Olika näringsfång har skilt de olika grupperna ifrån varandra, men även där finns många gråzoner.

Karta över centrala Staare.

Sundet Hornsberg – Staare

Under flyttningarna till och från vinterbete kunde stora renhjordar passera Staare, till exempel genom sundet mellan Hornsberg och Staare.

Stortorget

På Stora torget i Östersund passade flera renskötande samer på att sälja varor under tiden då deras renar betade i områdena omkring staden, både vid Gregoriemarknaden i mars varje år och vid den dagliga torghandeln.

Svartvitt foto på två personer.Förstora bilden

Mina och Anna Gustafsson från Offerdals sameby säljer färskt renkött på Stortorget. © Jamtlis fotosamlingar

Svartvitt foto på renar framför en byggnad.Förstora bilden

Renar kördes till staden under Gregoriemarknaden 1950. © Fotograf ÖP/Jamtli fotosamlingar.

Svartvit bild på människor vid renskinn på ett bord.Förstora bilden

Renskinnsförsäljning på Gregoriemarknad i Östersund. © Nils Thomasson/Jamtli fotosamling

Svartvitt foto på folksamling.Förstora bilden

Torghandel i Östersund kring 1905. Nummer fem från vänster är Anna Thomasson från Gäddede © Nils Thomasson / Jamtli fotosamlingar

Sparbankshuset

På Stora torget finns, på Sparbankshusets byggning från 1915, fyra ansiktsskulpturer utförda av skulptören Lina Eriksson från Hammerdal. Två av skulpturerna föreställer ett samiskt par, en man och en kvinna, och visar att samerna var viktiga inslag i handelsverksamheten på stadens marknader och torg.

Detaljbild på stenskulptur på tegelfasad.Förstora bilden

Detaljbild på utsmyckningar på Sparbankshuset © Ewa Ljungdahl

Sundsvallsbanken, Storgatan

I portalen till den gamla Sundsvallsbanken finns, som en av sex avbildningar, en skulptur föreställande en same bärande på en stor fågel över axeln. Byggnaden uppfördes 1889 men byggdes om och fick sin nuvarande fasad 1927. Liksom skulpturerna som pryder Sparbankshusets byggnad, visar också skulpturen vid portalen på gamla Sundsvallsbanken på samernas ekonomiska betydelse för stadens handelsverksamhet.

Detaljbild på utsmyckning på byggnad.

Detaljbild på utsmyckning på byggnaden på Storgatan 36. © Ewa Ljungdahl

Tjalmargatan

Tjalmargatan går mellan Brunflovägen och Bangårdsgatan. Namnet kommer troligen av Tjalmarsundet, sundet mellan Bynäset på Frösön och Andersön, som i sin tur har fått namnet från det sydsamiska ordet tjuolme, som betyder sund (Wikström, I., 1962, Ortnamn i Östersund).

Sametinget och Samiskt informationscentrum

Sedan 1997 har Sametinget och SIC (samiskt informationscentrum) ett lokalkontor i Staare i samma byggnad som Gaaltije, i före detta Tullkammaren. Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Stiftelsen Gaaltije – Sydsamiskt kulturcentrum

Gaaltije – Sydsamiskt kulturcentrum är en stiftelse som sedan 1999 håller till i Staares gamla tullkammare. Gaaltije, som är det sydsamiska ordet för kallkälla, fungerar som mötesplats och en källa till kunskap. Här arrangeras spontana och planerade möten av olika slag, utställningar och kurser, och det genomförs större och mindre projekt som berör alla möjliga områden. Gaaltije ger också ut böcker och informationsskrifter och här finns en butik som säljer litteratur, slöjd, renkött med mera.

Detaljbild på tegelfasad med Gaaltije-skyltFörstora bilden

Gaaltije håller till i Staares gamla tullkammare. © Ewa Ljungdahl

Detaljbild på tegelfasad med flera skyltar.Förstora bilden

Sametinget har lokalkontor i samma byggnad som Gaaltije. © Ewa Ljungdahl

Sidan uppdaterad 2024-03-05