Fritidsklubb

Barn i årskurs 4-6 kan gå på fritidsklubb som är en öppen och gratis fritidsverksamhet. För frågor om fritidsklubbarna, vänd dig till respektive fritidsklubb.

Du behöver inte ansöka om plats på fritidsklubben. Du kommer och går som du vill, vi har inga närvarokontroller.

Fritidsklubbarna

I Östersunds kommun finns det öppna fritidsklubbar som drivs av Kultur-och fritids­förvalt­ningen, andra drivs av föreningar på uppdrag av Kultur- och fritidsförvaltningen.

Briggens fritidsklubb i Brunflo

Öppna fritidsklubben Briggen ligger i Brunflo, vid Brunflobadet och Klang­hallen.

Besöksadress

Åkrevägen 2
834 32 Brunflo

Kontakt

Christoffer Eliasson
0761-05 75 82

Öppettider

Måndag-fredag: 13:00-17:00 (ej röda dagar)

Lovöppet

Måndag-fredag: 10:00-15:00 (ej röda dagar)

Mer information om vad som händer hos Briggens Fritidsklubb på Instagram

Körfältets fritidsklubb

Vi arbetar för fullt med att hitta lösning på nya lokaler. Oklart i dagsläget när vi har lokaler klara för att starta verksamheten.

Kontakta oss

Mer information och kontaktuppgifter kommer.

Lillsjöns fritidsklubb

Öppna fritidsklubben Lillsjöklubben ligger i Odensala vid Lillsjöskolan.

Besöksadress

Svanvägen 4-6
831 62 Östersund

Kontakt

Magnus Stålbring
076-106 13 47

Öppettider

Måndag-torsdag: 13:00-17:00 (ej röda dagar)
Fredag: 12:30-16:30 (ej röda dagar)

Lovöppet

Måndag-fredag: 10:00-15:00 (ej röda dagar)

Mer information om vad som händer hos Lillsjöklubben på Instagram

Lits fritidsklubb

Öppna fritidsklubben i Lit drivs av Lits byförening.

Besöksadress
Skolvägen 8
836 31 Lit

Kontakta oss

Erimiyas Kifle
073-030 36 90

Öppettider

Måndag-fredag: 13:00-17:00 (ej röda dagar)

Lovöppet

Måndag-fredag: 10:00-15:00 (ej röda dagar)

Lugnviks fritidsklubb

Öppna fritidsklubben i Lugnvik drivs av IFK Östersund, och har sina lokaler på Lugnviksskolan.

 

Besöksadress
Midvägen 12
831 51 Östersund

Kontakt

Raphael Tshibangu
072-342 41 51

Öppettider

Måndag-torsdag: 13:00-17:00 (ej röda dagar)
Fredag: 13:00-16:00 (ej röda dagar)

Lovöppet

Måndag-fredag: 10:00-15:00 (ej röda dagar)

Mer information om vad som händer på Lugnviks fritidsklubb på Facebook

Citygårdens fritidsklubb

Öppna fritidsklubben Citygården är en central fritidsklubb som drivs av IFK Östersund.

Besöksadress

Litsvägen 10
831 41 Östersund

Kontakt

Olof "Loffe" Johansson
Linda Karlsson
Jonathan Nilsson
072-342 57 88

Öppettider

Måndag-fredag: 13:00-17:00 (ej röda dagar)

Lovöppet

Måndag-fredag: 10:00-15:00 (ej röda dagar)

Mer information om vad som händer hos Citygårdens fritidsklubb på Instagram

Torvalla fritidsklubb

Öppna fritidsklubben i Torvalla ligger i övre Torvalla

Besöksadress

Splintvägen 5A, 2 tr
831 76 Östersund

Kontakt

Linus Persson
076-106 97 61

Valla fritidsklubb

Öppna fritidsklubben Valla drivs av Frösö IF och har sina lokaler på Vallaskolan.

Besöksadress

Önevägen 147
832 53 Frösön

Kontakt

Fredrik Gregorsson
Andriana Kristoffersson

070-290 18 73

Öppettider

Måndag-fredag: 13:00-17:00 (ej röda dagar)

Lovöppet

Måndag-fredag: 10:00-15:00 (ej röda dagar)

Mer information om vad som händer hos Valla fritidsklubb på vår hemsida

Ängsmons fritidsklubb

Öppna fritidsklubben Ängsmogården finns vid Ängsmons fritidsgård.

Besöksadress

Skylvägen 61
831 76 Östersund

Kontakt

Tim Wikman

073-842 95 27

Öppettider

Måndag-fredag: 13:00-17:00 (ej röda dagar)

Lovöppet

Måndag-fredag: 10:00-15:00 (ej röda dagar)

Mer information om vad som händer hos Ängsmogårdens fritidsklubb på Instagram

Övrigt om fritidsklubbarna

Öppettider

Fritidsklubbarna har normalt sett öppet vardagar måndag-fredag: 13:00-17:00 (ej röda dagar). Under loven är verksamheten öppen 10:00-15:00 (ej röda dagar).

Följ gärna respektive klubb på sociala medier.

Vi ser gärna en kommunikation kring tider med föräldrar då vi ibland hittar på aktiviteter hela dagar och ibland på annan plats.  

Fritidsklubbarnas uppdrag

Fritidsklubbens uppdrag är att arbeta hälso­främjande utifrån varje individs enskilda förut­sättningar. Det är också vårt uppdrag att stimulera till en känsla av självständighet och meningsfullhet.

Fritidsklubbarna har olika typer av aktiviteter, men är mest inriktad på spontan verk­samhet och att testa olika fritidsaktiviteter. Varje klubb har arbetat fram sitt unika arbetssätt. Fråga fritidsledarna hur de arbetar på just er fritidsklubb.

Mellanmål och lunch på fritidsklubben

Mellanmål kostar 15 kronor. Under loven finns lunch att köpa för 35 kronor.

Sidan uppdaterad 2024-04-10