Kulturmiljöer Marieby socken

Här finns beskrivningar av kulturhistoriskt värdefulla miljöer i Mariebys socken. Som Marieby kyrkoruin, hembygdsgård, Bye, Spräckelmyren.

Karta över Marieby socken

Marieby kyrkoruin, hembygdsgård och bykärnan i Bye

Marieby gamla kyrka uppfördes under 1300- eller 1400-talen men brann ner 1876. Ungefär fyra meter höga murar finns kvar av kyrkan. Strax öster om kyrkan finns en källa som enligt traditionen ska kunna bota eller lindra vissa sjukdomar

Hembygdsgården som ligger mellan prästgården och kyrkoruinen är ett före detta arrendatorboställe som används av hembygdsföreningen som hembygdsgård.

Bye by har en mycket speciell prägel. Byn ligger utsträckt på en terrass med större delen av jordbruksmarken nedanför gårdarna med åkermarken närmast tomterna, något som varit vanligt för byarna längs Storsjöns stränder. Byns utseende av radby skapades vid det laga skiftet. Gårdarna ligger på rad öster om byvägen. Väster om byvägen fortsätter skiftena och där är en del ekonomibyggnader placerade. Nästan alla gårdar i byn har en gårdsplan av den så kallade empiretypen med boningshuset vänt mot vägen och med flyglar på var sida om boningshuset. Flera av byggnaderna byn är kulturhistoriskt värdefulla.

Spräckelmyren

Spräckelmyren är en fäbod som består av två mindre, närliggande vallar som ligger ett par kilometer väster om Marieby. En av vallarna ligger i öppet odlingslandskap, den andra har ett mer skyddat läge i skogsterräng. Byggnadsbeståndet som inte är komplett har två bustugor i ganska oförändrat skick, samt ett par ekonomibyggnader. Bustugorna, som är från slutet av 1800-talet, används för fritidsändamål.

Sidan uppdaterad 2024-04-23