Kulturmiljöer Odenskog

Det fanns länge ett motstånd mot etablering av industrier i Östersund. Staden och regionen saknade tradition som industri­ort och man var rädd att industrin skulle orsaka ned­smutsning och därmed störa de satsningar man gjort på turismen.

I början av 1960-talet började det starka motståndet ge vika och kommunen började planera för industriområden. Kommunen köpte mark i Lugnvik och Odenskog och arbetade fram stadsplaner för områdena.

Karta över Odenskog

Sidan uppdaterad 2022-03-02