Kulturmiljöer Körfältet

Körfältet räknas som Jämtlands första riktiga förort och är ett resultat av miljonprogrammet.

Flygbild över Körfältet.

Karta över området

Historia och karaktärsdrag

Körfältet

Området köptes in av Kronan och exploaterades mellan 1968 och 1973. Idag betraktas Körfältet som en centralt belägen stadsdel.

Erikslund

Längs utfartsvägen mot Stugun ligger Erikslund. Det är ett område som började växa upp som ett spontant uppkommet självbyggarsamhälle i början på 1920-talet. Området har fått namn efter byggmästare Erik R Englund som ägde Erikslunds gård. Ungefär 20 tomter avstyckades från gården på 1920-talet och dessa bebyggdes med egnahem.

Från 1950-talet och framåt byggdes nya villor och radhus i en ring kring den äldre bebyggelsen som ligger vid Källvägen. Få nya hus har sedan dess tillkommit, men de flesta husen i området har blivit kraftigt ombyggda

Alla kvarter i stadsdelen

Sidan uppdaterad 2022-03-02