Kulturmiljöer Häggenås

Häggenås har medeltida ursprung och namnet är benämningen på socknen. Det man i dagligt tal kallar för Häggenås består egentligen av de båda byarna Häggesta och Kogsta. Strax norr om den nuvarande kyrkan, mellan Häggesta och Österåsen, ligger resterna av en medeltida stenkyrka.

Förstora bilden

Flygfoto över Häggenås

Karta över området

Historia och karaktärsdrag

I Häggesta fanns vid sekelskiftet 1900 såväl folkskola, post och lanthandel. I samband med att inlandsbanan drogs fram, kom centrum att skjutas från Häggesta ner mot stationen som förlades i Kogsta. Där fanns under en period både Konsum och ICA.
Stationen kom att bli viktig för utvecklingen av Häggenås. Strax öster om stationsområdet anlades Häggenås snickerifabrik och från Högfors träsliperi gick en linbana till ett magasin intill stationen, där slipmassan förvarades innan vidare transport med tåg. När magasinet brann ner 1951 plockades dock linbanan bort. Järnvägen som transportmedel hade då fått konkurrens från lastbilstrafiken.

Under 1950-talet satsade kommunen på flera olika områden. I stället för ”Utbygdens” småskola och ”Kyrkrotens” folkskola uppförde kommunen en centralskola i Häggesta. Intill skolan byggdes verkstadsskola med träteknisk utbildning. Det gamla ålderdomshemmet ”Tomtom” ersattes av ett nytt ålderdomshem i Kogsta. Mittemot den nya skolan byggdes pensionärsbostäder och nere vid järnvägsstationen uppfördes ett hyreshus ”Stiftelsehuset”. En gemensamma vatten och avloppsanläggning för Häggesta och Kogsta byar kom också till.

År 1963 gick Häggenås landskommun upp i Lits landskommun. Under 1970-80-talen byggdes en del villor, framförallt i Häggesta. Ett villaområde planerades också i Kogsta, efter Olof Ahlbergs väg och Örns väg, men endast några få hus kom att uppföras.

Alla kvarter i tätorten

Finns inga aktuella kvarter i tätorten.

Sidan uppdaterad 2024-03-05