Kulturmiljöer Orrviken

Orrviken är en gammal bondby i Sunne socken. Inom dagens Orrviken finns flera gamla gårdstomter registrerade i forn­minnes­registret.

Förstora bilden

Flygfoto över Orrviken

Karta över området

Historia och karaktärsdrag

Kring sekelskiftet 1900, började ett centrum att utkristallisera sig kring korsningen Orrviksvägen/Fåkervägen. Här fanns mejeri, affär, missionshus och skola. Granne med mejeriet låg Orrvikens snickerifabrik som 1947 blev Orrvikens Trähusfabrik. I Orrviken låg också Jego konservfabrik, som under 1940-talet höll till i mejeribyggnaden.

Den 1 januari 1952 slogs kommunerna Hackås, Näs och Sunne ihop till en stor­kommun under namnet Hackås. Kommunkontoret förlades till Orrviken i det före detta mejeriet, som i samband med detta genomgick en omfattande ombyggnad. Därefter kom samhället att växa. Nya villor och radhus uppfördes i Orrviken under 1950- och 60-talen. 1959-60 utarbetade länsarkitektkontoret i Östersund en byggnadsplan över Orrvikens samhälle. År 1964 stod nya pensionärsbostäder klara för inflyttning.

År 1971, i samband med kommunsammanslagningen, delades Hackås kommun upp. Hackås församling fördes till Bergs kommun medan Näs församling och Sunne församling blev en del av Östersunds kommun. 1970- och 80-talen gör sig påminda på orten bland annat genom ett villaområde österut från centrum, främst efter Kari-larsvägen och Kaukvägen. År 1983 uppfördes dagens skola i Orrviken (tillbyggd 1993). Den senaste expansionen i Orrviken har skett efter Östertorpsvägen i den norra delen av samhället, där nyare villabebyggelse har kommit till.

Alla kvarter i tätorten

Finns inga aktuella kvarter i tätorten.

Sidan uppdaterad 2024-06-11